J. v.d. S. te Westmaas – 1946

Facebooktwitter

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – J.v.d.S. te Westmaas

Zitting van de Kamer Oud-Beijerland

Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten te doen, aan het verzet te gen den vijand en diens handlangers. Acht personen moesten zich Maandag terzake hun gedragingen tijdens de bezetting verantwoorden. President was mr. J. van Konijnenburg. Leden waren Dr. J. P. van Waasbergen en K. van Bergeijk.

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

Vrijwillig bij den N.A.D.

De dagvaarding van den landarbeider J. v. d. S. te Westmaas vermeldde een half jaar vrijwillige dienstneming hij den Nederlandschen Arbeidsdienst en het zich vrijwillig als lid opgeven hij de Germaansche S.S. V.d. S. verklaarde eerst na lang aandringen zich gemeld te hebben voor de Germaansche S.S. Geteekend had hij echter nooit en hij had er na zijn aanmelding ook niets meer van gehoord. Hij meende dat de Germaansche S.S. een instelling voor sport was. Naar den N. A. D. was hij gegaan om niet ten laste van zijn vader te komen. Hij vroeg tenslotte direct naar huis te kunnen gaan. Na in de raadskamer te zijn geweest, verklaarde de president, dat het trlbunaal niet tot onmiddellijke invrijheidstelling kon overgaan.  De uitspraak is bepaald op Maandag 8 Juli om tien uur.

Uitspraak:

J.v.d.S., landarbeider te Westmaas: interneering met het advies deze te beperken tot 8 Juli 1946; verbeurdverklaring van inbeslaggenomen goederen; ontzetting uit de kiesrechten en het recht bij de gewapende macht te dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *