1949 – Hij maakte de Hoekschewaard onveilig

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

Hij maakte de Hoekschewaard onveilig – Bron: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde 19 januari 1949 

Aan de tandtechniker, J.M. Holm uit Zierikzee was ten laste gelegd dat hij te Strijen, Oud-Beijerland, Puttershoek en omliggende gemeenten tussen Maart ’44 en Sept. ’44 deel had uitgemaakt van de Ned. landwacht en als zodanig behulpzaam was geweest bij het opsporen van en het doen van huiszoekingen naar wapenen, onderduikers en radiotoestellen.

Verdachte legde een volledige bekentenis af. In ’38 was hij lid geworden van de N. S. B. en in ’39 districtsecretaris van de Z.-Hollandse eilanden. Na [het begin van] de oorlog werd hij lid van de jeugdstorm, de N. V. D. en de W. A. In ’44 trad hij toe  tot de hulplandwacht en kreeg de rang van postcommandant te Strijen.

In de laatste maanden van de oorlog deed hij dienst bij de buitenwacht van de beruchte gevangenis te Scheveningen. Hij had deelgenomen aan huiszoekingen te Mijnsheerenland, Mookhoek, Oud-Beijerland, Puttershoek, Strijen en andere gemeenten. Ook was hij bij de beruchte razzia in Oud-Beijerland. Hij deed o.m. huiszoeking bij de heren H. Dorsman, J. Soest en J . de Jong te Strijen en J. van Gils en Diepenhorst te Puttershoek.

De procureur fiscaal had de indruk, dat hij te doen had met een landwachter van de middensoort, die zonder op de voorgrond te treden aan bijna alle activiteiten deelnam. De eis was 8 jaar gevangenisstraf. De verdedigen, Mr. Klaassen, voerde allerlei verzachtende omstandigheden aan en wees vooral op de goede reclasseringskansen.

Uitspraak : 7 jaar gevangenisstraf met aftrek en ontzetting uit de kiesrechten voor de duur van het leven. Ook bij deze uitspraak was rekening gehouden met de Jubileumgratie (*).

*Jubileumgratie werd op 29 juli 1948 afgekondigd door minister Van Maarseveen in verband met het 50-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina als Koningin. In veel gevallen was deze gratie één jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *