1947 – Tuinder in vliegtuigmotorenfabriek in Kassel

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

E. Batenburg te Oud-Beijerland

Aanklacht 7 maart 1947

E. Batenburg, tuinder te Oud-Beijerland, werd ten laste gelegd dat hij vanaf Aug. ’41 lid van de N.S.B. is geweest, van Mei ’42 tot Nov. ’42 vrijwillig in een vliegtuigmotorenfabriek te Kassel gewerkt had en vervolgens in dienst van de fa. Hoek te Delft bunkers gebouwd had, waarna hij in dienst van de O.T. in Frankrijk werkzaamheden verricht had. Hij wist niet meer waarom hij lid van de N.S.B. geworden was, maar het was niet om zoo bij de Duitschers een wit voetje te hebben of om financieele redenen en ook niet omdat hij een politieke overtuiging in die richting had. Daar hij in Holland geen werk kon krijgen was hij, zoo hij zei, in Kassel in een vliegtuigmotorenfabriek gaan werken. Hij had zich later laten afkeuren en weer in Holland was hij naar Delft gegaan, waar vandaan hij naar de O.T. was overgeplaatst. In dienst daarvan had hij tot de invasie in Cherbourg gewerkt en hij was sindsdien steeds in interneering geweest, aldus vertelde besch. Uitspraak over 14 dagen.

 

Uitspraak 21 maart 1947

E. Batenburg, tuinder te Oud-Beijerland: interneering tot 20 Maart 1947, ontzetting uit de beide kiesrechten en het recht om bij de gewapende macht te dienen en ambten te bekleeden 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *