1947 – Stelletje bandieten dat Heinenoord onveilig maakte

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

Pieter Leendert Saarloos te Heinenoord

Aanklacht 27 augustus 1947

Een keer of drie, vier heb ik geholpen bij razzia’s, zo zei de landbouwer Pieter Leendert Saarloos uit Heinenoord, die voor het Haagse Bijz. Gerechtshof zich had te verantwoorden. Maar de president van het Hof noemde aardig wat meer gevallen, waarbij deze ex-land-wachter zijn hulp had verleend. Op Westmaas b.v. nam hij deel aan invallen en inbeslagname van goederen, kazen, tarwe enz. Wat het allemaal precies was, wist verd. niet meer. „Neen, jullie hebben zoveel gestolen, dat je het zelf niet meer zult weten”, aldus de president. Aan razzia’s, op onderduikers, had S. eveneens deelgenomen, o.a. in Oud- en Nieuw-Beijerland. Daar was een keer een dode bij gevallen. De meeste feiten erkende S. wel. Na zijn arbeid in de landwacht ging hij naar Duitsland, en kwam bij de N.S.K.K. Zo had hij op alle mogelijke manieren in de bezettingstijd hulp aan de vijand verleend, en zich tegen eigen land en landgenoten ingezet. Volgens zijn verklaringen was S. lid geworden van de N.S.B. door de slechte tijdsomstandigheden. Hij had samen met z’n broer een boerderij van 17 H.A. „Hebt u nooit moeilijkheden gehad met uw broer over die hulp aan de Vijand”, vroeg de president. Neen, dat had verdachte niet; op het laatst was er wel eens over gesproken. „Ik had er een hekel aan om mee te doen, nadat ik de eerste keer mee geweest was”, aldus S. ,,En toch bleef u maar meegaan met razzia’s”, aldus de proc.-fiscaal, die weinig geloofde van de afkeer, doch dat hij het integendeel wel prettig vond bij de landwacht. Spr. wilde niet veel zeggen over dit instituut, een ieder kent het landsverraderlijke karakter daarvan. S. behoorde tot een stelletje bandieten, dat Helnenoord en omgeving onveilig maakte gedurende de bezettingstijd. Ze gingen er niet alleen op uit, gezamenlijk met 20-25 man deden ze invallen en roofden tarwe, oliepersen enz., die ze natuurlijk onder elkaar verdeelden. De feiten bewezen achtend, vorderde de proc.-fiscaal twaalf jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief, en ontzetting uit de kiesrechten voor het leven. De raadsman betoogde, dat S. geen erg intelligent man is, en hij alles bekent, Na evacuatie is hij bij zijn broer vandaan gegaan, en kwam bij een N.S.B.-er terecht, zodat hij geheel op het verkeerde pad kwam. S. zou volgens pleiter een ondergeschikte rol in de razzia’s hebben gespeeld. Eerst in 1944 heeft hij een geweer gekregen. Een verklaring van zekere v. d. Tak deelt mede dat S. rustig optrad en de caféhouder In ‘t Veld te Piershil deelde mede van S. een waarschuwing te hebben gekregen, dat bij hem een razzia zou worden uitgevoerd. Pleiter verzocht tegenover het kwaad ook dit goede te stellen. Er is ook een brief van zekere Snijders te Nieuw-Beijerland, waarin wordt medegedeeld dat S. daar de Eng. radio had gehoord. Gedurende 14 dagen is S. bij de N.S.K.K. geweest. Pleiter verzocht S. zo spoedig mogelijk in vrijheid te stellen; hij heeft berouw over zijn verkeerde stap. Hij had in 1935, toen hij bij de N.S.B. ging, niet het juiste onderscheidingsvermogen op politiek terrein, aldus spr. Uitspraak over 14 dagen.

Uitspraak 10 september 1947

Twaalf jaar gevangenisstraf luidde de eis tegen de landbouwer P. L. Saarloos uit Heinenoord, die in bezettingstijd een actief landwachter was geweest, bij diverse razzia’s zijn hulp had verleend, hielp bij uitvoeren van plunderingen, en de vijand op verschillend gebied behulpzaam was. Het Hof heeft hem veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief en ontzetting uit de kiesrechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *