1947 – Ruzie met dominee Nijenhuis

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

R. Saarloos te Maasdam/Zuidland

Aanklacht 7 maart 1947

Mej. R. Saarloos, hulp in de huishouding, thans wonende te Zuidland, had, nadat zij te Maasdam van een kennis gehoord had dat Ds. Nijenhuis aldaar, van den kansel o.a. haar naam had genoemd, in verband met haar geregelden omgang met Duitschers, met enkele meisjes dezen dominee bezocht en zou hem op haar manier gezegd hebben, dat ze niet gediend was van zulk handelen. Ds. Nijenhuis zou haar gezegd hebben geen enkelen naam genoemd te hebben en hij zou haar daarop de deur gewezen hebben. Op de stoep zou besch. hem nog gezegd hebben wel te zullen zorgen, dat de dominee en diens vrouw tewerkgesteld zouden worden door de Duitschers. De raadsman, mr. Beernink, legde er den nadruk op, dat besch. naar den dominee gegaan was direct nadat men haar de boodschap, in welks waarheid besch. nog steeds gelooft, had gebracht, en vroeg het tribunaal er rekening mede te houden dat besch. reeds 4 maanden geïnterneerd geweest is. Uitspraak 20 Maart. 

 

Uitspraak 21 maart 1947

R. Saarloos, hulp in de huishouding te Zuidland: interneering gelijk aan den in detentie doorgebrachten tijd, ontzetting uit de beide kiesrechten, het recht om bij de gewapende macht te dienen en ambten te bekleeden 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *