1947 – Koerier in het werkkamp Bochum

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

J. de Reus te Vuurbaken Oud-Beijerland

Aanklacht 6 augustus 1947

De landarbeider J. de Reus van het Vuurbaken onder Oud-Beijerland werd in Juni ’41 lid van de N.S.B. en W.A., werkte vrijwillig in Duitsland, ging in Maart 1942 naar het N.S.K.K. waar hij in dienst bleef tot Mei ’43 en in Rusland werk verrichtte. Tenslotte ging hij in Mei ’43 naar de Organisation Todt waar hij bleef en vervolgens koerier in het werkkamp Bochum werd. Besch. verklaarde, dat hij N.S.B.-er was geworden, omdat hij meende, dat hij dan wel aan een baantje geholpen zou worden. Voor de W.A. had hij na enkele excercities maar weinig meer gevoeld, omdat ze daar „alleen maar knok-partijtjes uitlokten”. Verder vertelde besch. nog, dat „ze hem veertien maanden beduveld” hadden met z’n salaris en daarom was hij het met het nationaal-socialisme helemaal niet eens. De raadsman, mr. Van Marwijck Kooy, vond zijn cliënt niet erg snugger en vroeg een onmiddellijke invrijheidstelling, daar besch. graag in de landbouw aan het werk wil en men daar goed arbeidskrachten kan gebruiken. De invrijheidstelling is niet verleend maar de uitspraak werd op 12 Augustus a.s. bepaald.

Uitspraak 13 augustus 1947

J. de reus, landarbeider, Vuurbaken, Oud-Beijerland: interneering tot 12 Aug. ’47 en een voorwaardelijke interneering van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar, waarin besch. werkzaam moet blijven in de landbouw in de Hoeksche waard; verder werden den delinquenten de rechten om te kiezen of verkiesbaar te zijn, om ambten te bekleden en om bij de gewapende macht te dienen ontzegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *