1947 – Ik heb gestreden in Godsvertrouwen

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

Adrianus Pegels te Klaaswaal

Aanklacht 26 februari 1947

De eerste beklaagde die na deze uitspraken voor de groene tafel moest verschijnen was den landarbeider Adrianus Pegels uit Klaaswaal, die zich te verantwoorden had wegens het in dienst reden hij de Waffen S.S. en het afleggen van den eed van trouw aan den Führer. Verdachte vertelde half Maart ’44 in dienst der S.S. te zijn gegaan om mee te strijden tegen het communisme. Hij had gedacht op die wijze te handelen in het belang van het vaderland. Het communisme toch was de afbraak voor Europa. Pres.: „Wist U dan niet dat Nederand met Duitschland in oorlog was ?”. Verd.: „Dat besefte ik niet”. Pres.: „Dat kan ik me niet voorstellen”. Verd.: „Als het anders was, zou ik ‘t gerust zeggen”. Hij verklaarde hoe hij zich door een neef die luitenant bij de politie was, had laten meesleuren steeds in de overtuiging levende te handelen uit vaderlandsliefde. Hij zag daarna echter dingen welke hij voor onmogelijk had gehouden. Dienstweigeren kon hij niet omdat mishandeling hem dan te wachten stond. Een verzoek aan zijn commandant te mogen terugkeeren werd vanzelfsprekend van de hand gewezen. Toen hij besefte welk een verschrikkelijke daad hij jegens zijn vaderland had begaan, was het te laat. Nimmer had hij gedacht dat zoo met menschenlevens werd omgesprongen als hij bij de S. S. heeft zien gebeuren. Op een desbetreffende vraag van den president waarom hij een eed van trouw aan den Führer had afgelegd, antwoordde Pegels te hebben gehandeld uit angst. Wanneer hij geweigerd had, had men hem wel op een dusdanige plaats ingezet dat hij zijn leven zonder meer had kunnen afschrijven. „Ik heb gestreden in Godsvertrouwen”, aldus eindigde verd. zijn verweer. Pres.: „Hoe komt U aan die uitdrukking?” Verd.: „Ik heb altijd geloofd en nooit aan politiek gedaan”. Pres.: „Ik meende dat het een uitdrukking van de S.S. was”. Uitvoerig deelde Pegels daarna zijn belevenissen aan het front mede, hoe hij gewond was geraakt en tenslotte in Russische krijgsgevangenschap geraakte. Hij herhaalde nogmaals niet te hebben beseft, dat Nederland nog steeds den oorlog met Duitschland voortzette. Hij verzocht het Tribunaal hem een kans te geven het werkelijk goede voor zijn vaderland te verrichten. Hij is zich nu volledig zijn verkeerde behandeling bewust.

Uitspraak 12 maart 1947

A. Pegels, landarbeider te Klaaswaal: interneering tot 14 september 1949 met ontzetting uit beide kiesrechten, alsmede het recht ambten te bekleeden en bij de gewapende macht te dienen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *