1947 – Geen verraad maar dronkenschap

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

N. Boertje te Klaaswaal

Aanklacht 7 maart 1947

„Onvoorzichtig” noemde de raadsman, Mr. Beernink uit Klaaswaal, het van mej. N. Boertje, toen deze onder invloed van alcohol in een dusdanigen toestand was geweest, dat zij den Duitschers zou hebben verteld, waar bij de Gebr. v. d. Griend een radio verborgen was, waarop deze personen prompt huiszoeking kregen, waarbij hun radio gevonden werd. De verhouding tusschen besch. en de Gebr. v. d. Griend was nogal troebel, doch de raadsman vond niet, dat er tusschen de radiokwestie en die troebele verhouding beslist eenig verband moest bestaan. Hij achtte het heel goed mogelijk, dat in het dronkemansgezelschap het gesprek kwam op een vorige maal, dat de Duitschers dronken geweest waren en toen een huiszoeking hadden willen doen bij v. d. Griend. Besch., die huishoudelijke werkzaamheden bij genoemde v. d. Griend’s verrichtte, had hen echter — ze kwamen toen ook om de radio — weggestuurd en zoo was besch. er waarschijnlijk toe gekomen te vertellen, waar de radio nu verborgen was. De raadsman achtte dit geen kwestie van opzettelijk verraad doch van groote onvoorzichtigheid en vroeg bij de bestraffing interneering uit te sluiten. Uitspraak 20 Maart.  

Uitspraak 21 maart 1947

N. Boertje, huisvrouw te Klaaswaal: ontzetting uit de beide kiesrechten, het recht om bij de gewapende macht te dienen en ambten te bekleeden 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *