1947 – Door holle phrases laten meeslepen

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

W.C. de Kreek te Strijen

Aanklacht 22 oktober 1947

W. C. de Kreek, vlasarbeider te Strijen, werd ten laste gelegd dat hij : lid van de N.S.B., W.A., Ned. Volksdienst en plaatselijk leider voor het Ned. Arb. Front is geweest; de propaganda bevorderd heeft door met Vova te colporteren; in 1944 is toegetreden tot de Landwacht; huiszoekingen heeft gedaan en deelgenomen heeft aan patrouille-diensten. Besch. verklaarde dat hij nooit met Vova had gecolporteeerd, maar uitsluitend dit blad bij de N.S.B.-leden had bezorgd. Besch. deelde mede dat hij op zekere dag een schrijven uit Den Haag had ontvangen, waarin hij werd opgeroepen voor werk in Duitsland. Hij had zich toen aangesloten bij de Landwacht om uit Duitsland te kunnen blijven. De raadsman, Mr. Bauer, was van mening dat zijn cliënt als gevolg van de moeilijke economische toestanden tot de N.S.B. is toegetreden, waarvan zovelen dachten dat zij betere levensomstandigheden zou scheppen. De verdediger was er vast van overtuigd dat besch.’s nationalistische patroon zeer zeker een indirecte dwang op besch. heeft uitgeoefend en hem heeft medegenomen naar N.S.B.-vergaderingeen, waar besch. zich door de holle phrases heeft laten meeslepen, aangezien hij slechts over beperkte geestesvermogens beschikt. De verdediger wees er voorts op, dat zijn cliënt nooit verraderswerk heeft verricht en dat er gunstige verklaringen over hem afgelegd zijn. Spr. was van mening dat besch. met 2 1/2 jaar detentie voldoende voor zijn fouten heeft geboet en vroeg onmiddellijke invrijheidstelling. Het tribunaal zag, na in raadkamer geweest te zijn, hiervoor geen termen aanwezig en bepaalde de uitspraak op November a.s.

Uitspraak 5 november 1947

W.C. de Kreek, vlasarbeider te Strijen, interneering tot 14 April 1948. Tevens werden de beschuldigden ontnomen de rechten om openbare ambten te bekleden, te kiezen of verkiesbaar te zijn en om bij de gewapende macht te dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *