1947 – Aan het Oderfront tegen de Russen gevochten

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

B. Brabers te Oud-Beijerland

Aanklacht 12 maart 1947

B. Brabers, landarbeider te Oud-Beijerland, was begin ’45 vrijwillig tot den Landstorm Nederland toegetreden en was in opleiding geweest in Hoogeveen en een kamp bij Praag. Hij had de uniform gedragen en was gewapend geweest. Als soldaat had hij aan het Oderfront tegen de Russen gevochten. Voorts had hij in 1945 den eed van trouw aan den Führer afgelegd. Besch. verklaarde bij den Landstorm gegaan te zijn omdat hij bij een bombardement in Duitschland, waar hij tewerk gesteld was, z’n kleeren had verloren en aan geen nieuwe kon komen. Besch. erkende de geheele ten laste legging en toen de voorz. hem vroeg of hij niet begreep dat hij in dienst van den vijand was geweest en dus tegen Nederland gevochten had, maakte besch. de opmerking dat hij tegen de Russen vocht. Mr. Beernink, de verdediger, gaf het tribunaal in ernstige overweging de zaak aan te houden om een psychiatrisch rapport af te wachten daar hij dit wel zeer noodzakelijk achtte. Uitspraak 25 Maart

  
Uitspraak 26 maart 1947

B. Brabers, landarbeider te Oud-Beijerland: interneering van 3,5 jaar met aftrek van voorarrest e.d., ontzetting uit de beide kiesrechten, alsmede het recht ambten te bekleeden en bij de gewapende macht te dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *