1946 – Ze had sympathie voor de Feldgendarmerie

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

O.M. Lageweg te Klaaswaal

Aanklacht 25 september 1946

O. M. Lageweg te Klaaswaal toonde tijdens den oorlog een bijzondere sympathie voor Duitschers, vnl. voor de Feldgendarmerie, die te Klaaswaal gelegerd was en toen dit haar vader begon te vervelen en hij haar na herhaalde waarschuwingen een pak slaag had gegeven, had zij nog eens extra de verzenen tegen de prikkels geslagen en was in 1944 nog symp. lid van de N.S.B. geworden. Tenslotte was zij vrijwillig naar Duitschland gegaan, waar zij in de huishouding had gewerkt. Ter rechtzitting toonde verd. zich zeer timide en berouwvol. Ze zag nu wel in, dat zij verkeerd gedaan had. Haar verdediger, mr. Van der Velde uit Dordt, schetste den psychologischen achtergrond van de daden van zijn cliënte en zeide het te betreuren, dat voor haar niet de mogelijkheid had bestaan voorwaardelijk buiten vervolging en onder toezicht gesteld te worden. Hij was van meening, dat hier met goede resultaten gereclasseerd zou kunnen worden. Op grond hiervan vroeg hij onmiddellijke invrijheidstelling. Het Tribunaal ging hiertoe niet over, maar bepaalde de uitspraak op 8 October.

 

Uitspraak 9 oktober 1946

O.M. Lageweg, zonder beroep, te Klaaswaal: interneering tot 8 October 1946 en ontzetting uit de beide kiesrechten. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *