1946 – Werkzaam via het Reichsverkehrsministerium Berlijn

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

L. Hitsert te Oud-Beijerland

Aanklacht 26 juni 1946 

De chauffeur L. Hitsert te Oud-Beijerland moest zich verantwoorden omdat hij een maand vrijwillig voor de N.S.K K. heeft gewerkt enkele maanden hij de organisatie Todt in dienst is geweest en tenslotte vanaf 1942 tot de capitulatie werkzaam is geweest bij het Reichsverkehrministerium te Berlijn. Hij verklaarde, dat hij in Nederland geen werk had kunnen krijgen. Hij had op een advertentie geschreven en was aangenomen door een particulieren baas, die hem voor de N.S.K.K. liet rijden. Uniform of wapens had hij evenwel nooit gedragen. Voorts verklaarde hij, dat hij via het Reichsverkehrministerium bij een particuliere onderneming in Duitschland tewerk was gesteld. 

Uitspraak 10 juli 1946

L.H., chauffeur te Oud-Beijerland: interneering met het advies deze te beperken tot 6 maanden, met dien verstande, dat deze maatregel door den beschuldigde niet zal behoeven te worden ondergaan, mits hij zich onder toezicht stelt van de stichting Toezicht Politieke Delinquenten of zoodanige personen als door deze Stichting zullen worden aangewezen, zulks voor den tijd van een jaar, nadat op deze uitspraak het fiat executie zal worden verkregen; verbeurdverklaring der inbeslaggenomen goederen; ontzetting uit de kiesrechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *