1946 – Wel in het Deutsches Haus geweest

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

J.H. Uitterlinde te ‘s-Gravendeel

Aanklacht 26 juni 1946 

De tuinder J.H. Uitterlinde uit ‘s-Gravendeel had zich in Januari ’43 vrijwillig gemeld voor de Waffen S.S. Voorts werd hem ten laste gelegd, dat hij gedurende een half jaar sympathiseerend lid van de N.S.B. is geweest, een bijdrage aan den N.V.D. heeft geschonken en gecollecteerd heeft voor Winterhulp. Het bleek dat hij wel in het Deutsches Haus te Rotterdam was geweest om zich voor de Waffen S.S. aan te melden, maar hij was afgewezen, omdat hij een veroordeeling achter den rug had. Armoe, ellende, propaganda en mooie voorspiegelingen hadden hem tot de laakbare daden gebracht, zoo verklaarde hij.

Uitspraak 10 juli 1946

J.H.U., tuinder te ‘s-Gravendeel: interneering met het advies deze te beperken tot 1 Februari 1949; verbeurdverklaring der in beslaggenomen goederen; ontzetting uit de kiesrechten en het recht om bij de gewapende macht te dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *