1946 – Verklaring van Heinenoordsche notabelen

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

J. Korpel te Heinenoord

Aanklacht en uitspraak 9 oktober 1946

Sympathiseerend lidmaatschap van de N.S.B., een plaatselijk leidende functie in het N.A.F., actief medewerker van Winterhulp Nederland, het mogen behouden van zijn radio en het verraden van onderduikers, was hetgeen den havenarbeider J. Korpel te Heinenoord ten laste werd gelegd. Het laatste was verreweg het ergste, maar uit de getuigenverhoren bleek, dat de verklaringen van nu en die van het proces-verbaal elkaar niet heelemaal dekten. Enkele getuigen kwamen terug op hun verklaringen, waardoor het wettig bewijs van het verraad niet geleverd kon worden. Van een overtuigend bewijs was in het geheet geen sprake, want er waren tientallen verklaringen van Heinenoordsche notabelen, die zeiden K. niet tot verraad in staat te achten. K. had trouwens geweten, dat hier en daar menschen ondergedoken waren; hij had er evenwel nooit met iemand over gesproken. Hij was symp. lid geworden, omdat hij in de N.S.B. iets goeds zag. Voor het N.A.F. had zijn werk er in bestaan eventueele conflicten tusschen werknemers en werkgevers op te lossen. Voor iedereen, ongeacht zijn politieke georiënteerdheid, had hij steeds klaar gestaan. Zijn verdediger, mr. Bakker. wees op het sociaal gevoel van zijn cliënt, hetwelk hem er toe bracht voor het N.A.F. te werken, en op de vele gunstige getuigenissen, die voor K. waren afgegeven. Hij vroeg onmiddellijke invrijheidstelling, waartoe het Tribunaal overging. K. werd voorts ontzet uit de beide kiesrechten en het recht om ambten te bekleeden en bij de gewapende macht te dienen.

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *