1946 – Slachtoffer van het milieu

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

J. Huisman te ‘s-Gravendeel

Aanklacht 26 juni 1946

De vlasser J. Huisman te ’s-Gravendeel is gedurende enkele maanden sympathiseerend lid van de N.S.B. geweest, terwijl hem voorts ten laste werd gelegd, dat hij zich heeft aangemeld bij de Germaansche S.S, en ook daar enkele maanden lid van is geweest. Dit laatste had hij gedaan op aandringen van zekeren  Herrebout. Het bleek overigens, dat H. voor een deel het slachtoffer was geworden van het milieu, waarin hij leefde. Zijn vader en broers waren N. S.B.-er en ofschoon hij lang den op hem uitgeoefenden druk weerstaan had, gaf hij zich tenslotte op als sympathiseerend lid om aan den arbeidsinzet te ontkomen. Van de Germaansche SS was hij, naar bij de behandeling van de zaak bleek, maar heel kort lid geweest, want bijna direct nadat hij zich had laten overhalen toe te treden, had hij zich weer laten schrappen. De Raadsman mr. Taat noemde deze zaak een licht geval en H. iemand, die nooit voordeelen uit zijn lidmaatschap heeft getrokken en niemand lastig heeft gevallen. Spr. meende, dat zijn cliënt met twaalf maanden interneering genoeg gestraft is voor de hem ten laste gelegde feiten. Hij vroeg daarom het tribunaal zijn cliënt onmiddellijk in vrijheid te stellen. Na zich in raadskamer te hebben teruggetrokken besloot het tribunaal aan het verzoek van den verdediger te voldoen en H. onmiddellijk in vrijheid te stellen.

Uitspraak 10 juli 1946

J. Huisman, vlasser te ‘s-Gravendeel: interneering met het advies deze te beperken tot de tijd, welke H. in bewaring heeft doorgebracht (24 juni 1946); verbeurdverklaring der inbeslag genomen goederen; ontzetting uit de kiesrechten en het recht om bij de gewapende macht te dienen of openbaren ambten te bekleeden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *