1946 – Profiteur uit de N.S.B. gezet

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

A. v.d. Linden te Strijen

Aanklacht 25 september 1946

De landarbeider A. v. d. Linden uit Strijen werd door zijn verdediger een profiteur genoemd. Uit de behandeling van zijn zaak bleek, dat deze kwalificatie niet ver bezijden de waarheid was. De tenlaste legging luidde: symp. lid van de N.S.B. en voordeel getrokken uit door den bezetter getroffen maatregelen. In dit geval betrof het het vrijblijven van uitzending naar Duitschland. Het bleek, dat beschuldigden den oorlogstoestand steeds dienstbaar had gemaakt aan zijn eigen doeleinden. Toen hij tijdens den oorlog veroordeeld was, trachtte hij zijn straf te ontgaan door te wijzen op zijn symp. lidmaatschap van de N.S.B. en te zeggen, dat hij in dienst was van de Duitsche kustwacht. Toen dit laatste bleek niet waar te zijn, zeide verd. dat hij alsnog bereid was bij de kustwacht te gaan dienen. De betreffende officier van Justitie had hem echter achter de tralies gestopt en dit werd achteraf het geluk voor besch., want wanneer hij in dienst van de kustwacht zou zijn gegaan, zou hij nu voor het Bijzondere Gerechtshof terecht hebben gestaan inplaats van voor het Tribunaal. Zijn antecedenten waren overigens van dien aard, dat zelfs de N.S.B. zich te goed achtte hem onder haar gelederen te tellen: in 1944, bij de groote schoonmaak, werd hij er uit gezet. Verdachte poogde zich op alle mogelijke manieren schoon te praten en vroeg tenslotte in vrijheid te worden gesteld. Zijn verdediger vroeg het tribunaal er rekening mee te houden, dat het niet meen pricipieelen N.S.B.-er te doen had maar met een profiteur. 

Uitspraak 9 oktober 1946

A. v.d. Linden, landarbeider te Strijen, interneering tot 8 October 1946, ontzetting uit de beide kiesrechten en het recht om bij de gewapende macht te dienen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *