1946 – Pro-Duitsche georiënteerdheid NSB was hem ontgaan

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

J. Preesman te Maasdam

Aanklacht en uitspraak 9 oktober 1946

De tuinder J. Preesman te Maasdam wist niet waarom hij lid van de N.S.B. was geworden. Hij had er nooit bij doorgedacht dat Nederland met Duitschland in oorlog was en de sterk pro-Duitsche georiënteerdheid van de N.S.B. was hem ontgaan. Hij had trouwens de heele zaak verkeerd bekeken, want hij verwachtte van de N.S.B. iets goeds voor Nederland, maar wat hij er van mee maakte, kon hij toch niet goed noemen. Behalve dit lidmaatschap werd hem ten laste gelegd, dat hij lid zou zijn geweest van de W.A. en de Ned. Landwacht. Beschuldigde ontkende dit. Hij had enkele sportoefeningen van de W.A. meegemaakt, maar omdat hij geen soldaat wilde worden, had hij er zich vanaf gekeerd en de uniform, die hij gekregen had, teruggestuurd. Voor de Landwacht was hij afgekeurd en aan de hulplandwacht, waar hij toen bij ingedeeld werd, had hij nooit meegedaan, omdat hij met die soldatenbeweging niets van doen wilde hebben. Toen men bleef aandringen, dat hij zich een actief lid zou toonen van de W. A., had hij geschreven, dat hij naar Ostland ging. Toen was hij van het „gezanik” af, maar naar Ostland ging hij niet. Zijn verdediger, mr. Van Marwijck-Kooy wees er op, dat alle N.S.B.-ers werden ingeschreven als lid van de W.A. en ook van den Landstand, hetgeen nog niet beteekent, dat zij ook actief lid zijn geweest. Voorts bracht hij onder de aandacht van het Tribunaal, dat zijn cliënt zich nooit onhebbelijk heeft gedragen, nooit iemand heeft verraden en nimmer aan razzia’s heeft deelgenomen. Tenslotte vroeg hij onmiddellijke invrijheidsstelling. Het Tribunaal, direct uitspraak doende, veroordeelde P. tot interneering tot 3 October 1946, ontzetting uit de beide kiesrechten en uit het recht bij de gewapende macht te dienen of ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *