1946 – Op het dorp met de nek aangekeken

Facebooktwitter

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

A. Kooiman te Heinenoord

Aanklacht 26 juni 1946 

De chauffeur A. Kooyman te Heinenoord is een half jaar sympathiseerend lid van de N.S.B geweest en heeft voorts van Nov. 1941 tot de capitulatie vrijwillig in Duitschland gewerkt. Hij erkende de feiten. Hij zeide sympathiseerend lid van de N. S. B. te zijn geworden, omdat hij op het dorp met den nek werd aangekeken, daar zijn vader N.S.B.-er was. Omdat hij geen werk kon krijgen was hij naar Duitschland gegaan. Hij had wel bij de N.S.K.K. kunnen komen maar dat wilde hij niet. Nu had hij spijt van zijn foutieve optreden.

Uitspraak 10 juli 1946

A. Kooiman, chauffeur te Heinenoord: interneering met het advies deze te beperken tot 1 September 1946; verbeurdverklaring der inbeslaggenomen goederen; ontzetting uit de kiesrechten en het recht bij de gewapende macht te dienen of openbare ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *