1946 – Onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

W. de Waard te Oud-Beijerland

(Wanneer iemand werd gezuiverd van blaam, de verdenkingen werden als ongegrond beoordeeld, volgde geen tribunaal-berichtgeving de krant. Degene die onterecht was gearresteerd (en vaak zelfs gevangen had gezeten) moest het maar uitzoeken. Vooral wanneer zakelijke belangen een rol speelden werd door de onterecht gearresteerde persoon een advertentie in de krant geplaatst).  

De ondergeteekende verklaart… 8 maart 1946 

De ondergeteekende verklaart, dat hij d.d. 11 Februari 1946 heeft ontvangen een bericht, luidende als volgt: ,,De procureur-fiscaal bij het Bijzonder gerechtshof te ‘s-Gravenhage, gezien de processtukken in zake tegen Willem de Waard, geboren te Zuid-Beijerland 19 October 1903, overwegende dat de tegen de betrokkene gerezen verdenking ongegrond is gebleken, bepaalt, dat de betrokkene te dier zake onvoorwaardelijk buiten vervolging wordt gesteld, met dien verstande, dat zijn in de processtukken gerelateerde gedragingen ook niet meer kunnen onderworpen aan het oordeel van een Tribunaal”. W. de Waard, Zinkweg 166, Oud-Beijerland. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *