1946 – Mijn vader was ook lid

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

A. Quist te Strijen

Aanklacht 28 augustus 1946

De tuindersknecht A. Quist uit Strijen maakte een niet al te snuggeren indruk. Hij was N.S.B.-er geworden, omdat zijn vader het ook was en de menschen hem daarom met den nek aankeken. Voorts was hij toegetreden tot de W. A., maar had geen enkele oefening meegemaakt en was hij enkele weken bij het N.S.K.K, geweest. Landwachter had hij niet willen worden. Zijn raadsman Van Tricht, wees op den jeugdigen leeftijd — 17 jaar — van zijn cliënt, toen de oorlog uitbrak, waaruit hij concludeerde, dat Q. toen hij tot de N. S. B. toetrad niet tenvolle besefte wat hij deed. In het colporteeren met Vova, wat Q. tenlaste gelegd werd, zag de pleiter in dit geval meer clownerie, dan propaganda maken. Later, zoo zeide de verdediger, werd Q. wat minder onverstandig en begon hij zich te reclasseeren. Ten aanzien van het tenlaste gelegde dienst doen bij het N.S.K.K. vestigde mr. Van Tricht er de aandacht op, dat de auto, waarmee zijn cliënt gereden had, bij diens patroon gevorderd was met chauffeur. Wanneer Q. niet had willen rijden, zou zijn patroon dit hebben moeten doen en dit wilde Q. niet. Met het oog op de verschillende verzachtende omstandigheden vroeg mr. Van Tricht onmiddellijke vrijlating van zijn cliënt. Het Tribunaal zag daarvoor geen termen aanwezig.

 

Uitspraak 11 september 1946

A. Quist, tuindersknecht te Strijen: interneering met advies deze te beperken tot 10 September 1946 en daarna 6 maanden met dien verstande, dat deze laatste straf door den beschuldigde niet behoeft te worden ondergaan mits hij zich onder toezicht stelt van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten of zoodanige personen als door deze Stichting zullen worden aangewezen, zulks voor den tijd van 3 jaar nadat op deze uit-sprak het fiat executie zal worden verkregen; ontzetting uit de beide kiesrechten, het recht om bij de gewapende macht te dienen en openbare ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *