1946 – Met de SS naar het Oostfront

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

A. Vos te Klaaswaal

Aanklachten 21 januari 1946 en 25 februari 1946 

Lid van de S.S.

Voor het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag, gepresideerd door mr. J. Th. Goossens, moest verschijnen Adrianus Vos, chauffeur te Klaaswaal. Aan verdachte werd ten laste gelegd, dat hij omstreeks September 1940 toegetreden was tot de Duitsche S.S. Verdachte ontkende het hem ten laste gelegde en zeide zich alleen maar voor een sportkamp te hebben opgegeven. De president las daarop een vroegere verklaring van verdachte voor, waarbij deze wel degelijk had toegegeven een militaire opleiding te München te hebben ontvangen. Bovendien had verdachte onder den linkerbovenarm het bekende teeken van de bloedgroep ontvangen en had hij deelgenomen aan den veldtocht tegen Rusland. De procureur-generaal eischten een gevangenisstraf van 12 jaar. Mr. J. A. Schuring betoogde, dat Vos de consequenties van zijn daad niet goed doordacht heeft en zich heeft laten misleiden door de Duitsche beloften. Hij vroeg derhalve vrijspraak. Uitspraak volgende week.

Toegetreden tot de SS

Het Bijzonder Gerechtshof behandelde Vrijdag de aangehouden zaak contra Adrianus Vos, chauffeur alhier, die in september 1940 vrijwillig was toegetreden tot de S.S. Verdachte had zich, na een propaganda-advertentie van de S.S. voor een sportopleiding te hebben gelezen, in Den Haag bij dit lichaam gemeld. Hij verklaarde eerst in München ontdekt te hebben, dat de SS zich uitsluitend ophield met militaire en niet met sportopleidingen. Wat S.S. beteekende had hij, toen hij voor een half jaar tekende, niet geweten. Hij had later aan het Oostfront chauffeursdiensten vervuld, maar was nooit als actief soldaat opgetreden. De advocaat-fiscaal bleef hij zijn eisch van 12 jaar gevangenisstraf. De raadsman meende, dat het er niet toe deed wat voor werkzaamheden verdachte in dienst van de S.S. vervulde, doch dat hier het essentieele punt was of verdachte geweten had wat het begrip S.S. inhield toen hij in den Haag voor een half jaar teekende. Volgens de getuigenverklaringen van een marechaussee en een rechercheur der P.O.D., die verdachte het eerste verhoor hadden afgenomen, had verdachte ook daar ontkend dit te weten. Op grond hiervan pleitte de verdediger vrijspraak. Uitspraak In deze zaak over 14 dagen.

Uitspraak 11 maart 1946

Het Bijzonder Gerechtshof te ‘s-Gravenhage deed vrijdag uitspraak in de zaak tegen Adrianus Vos, chauffeur alhier, die in September 1940 vrijwillig tot de S.S. was toegetreden. Tegen hem was 12 jaar gevangenisstraf geëischt. Het vonnis luidde thans tien jaar gevangenisstraf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *