1946 – Lid daar hij geld noodig had

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

J. M. van Asperen te Heinenoord

Aanklacht 28 augustus 1946

J. M. van Asperen, kraanmachinist te Heinenoord had zich te verantwoorden voor verschillende tenlasteleggingen. In ’42 was hij symph. lid geworden van de N. S. B. en in Aug. ’44 zelfs lid. Ook van de N. V. D. en het N. A. F. was hij lid geweest en voorts was hij werkzaam geweest voor de Duitschers aan de Waalhaven, in Brabant en op een vliegveld bij Venlo. Ook werd hem ten laste gelegd dat hij als wachtsman in Frankrijk werkzaam geweest zou zijn. Dit bleek echter niet zoo geweest te zijn daar hij geweigerd had te gaan, omdat hij dan wapens moest dragen. Om in Holland werkzaam te kunnen blijven moest hij echter lid worden van de N. S. B. en daar hij geld noodig had en het werk aan de Waalhaven alleen maar was een dagelijksch proefdraaien van enkele machines, leek hem dit wel overkomelijk. Een brief waarin een klacht werd ingediend tegen burgemeester de Zeeuw, welke brief was opgesteld door het N. S. B, lid Brussaard, toonde den verdachte in een andere hoedanigheid. Verd. vrouw vertelde dat verd. voor den oorlog 10 jaar werkloos was geweest en nu niet veel gewetensbezwaren lid van de N. S. B. geworden was om toch ééns uit de benarde financieele positie te kunnen geraken.

 

Uitspraak 11 september 1946

J.M. van Asperen, kraanmachinist te Heinenoord; interneering mat het advies deze te beperken tot 1 September 1947 en ontzegging uit beide kiesrechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *