1946 – In het belang van de Klaaswaalsche bevolking

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

A. Schelling te Klaaswaal

Aanklacht en uitspraak 25 september 1946

De koopman A. Schelling te Klaaswaal werd ervan beschuldigd van 1942 tot 1944 lid te zijn geweest van den Ned. Landstand, van welke instelling hij het buurtboerenleiderschap zou hebben bekleed, terwijl hem voorts ten laste werd gelegd aan Winterhulp Nederland te nebben gegeven. Beschuldigde ontkende lid van den Landstand te zijn geweest en merkte desgevraagd op, dat het mogelijk was buurtboerenleider te zijn zonder dat men lid was van den Landstand. Het buurt-boerenleiderschap had hij zich na lang aandringen door den N.S.B.-er Van Hees, laten aanleunen om te voorkomen, dat een echte N.S.B.-er zou worden aangewezen, hetgeen hij niet in het belang van de Klaaswaalsche bevolking had geacht. Hij was nimmer lid of symp. lid van de N.S.B. geweest en hij had zich nooit met politiek ingelaten. Na in raadskamer te zijn geweest achtte het Tribunaal het ten laste gelegde lidmaatschap van den Landstand niet bewezen. Dat beschuldigde buurtboerenleider was geweest achtte het Tribunaal wel bewezen. maar het was er niet van overtuigd, dat beschuldigde daarmee doelbewust in strijd gehandeld heeft met de belangen van het Nederlandsche volk, weshalve het de geheele tegen Schelling uitgebrachte beschuldiging vervallen verklaarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *