1946 – Hij vond de boete te hoog

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

M. Trouw te Zuid-Beijerland

Aanklacht 25 oktober 1946

De landbouwer M. Trouw te Zuid-Beijerland kwam in beroep tegen zijn buitenvervolgingstelling, omdat hij de vijfhonderd gulden boete, die hij daarbij gekregen had, te hoog vond. T. werd vijf maanden gedetineerd, omdat hij lid van den Landstand en van den boerenraad van die instelling geweest was. Hij verklaarde daarmee het plattelandsbelang te hebben willen dienen. N.S.B.-er was hij niet en er zouden meer niet-N.S.B.-ers zitting gehad hebben in den boerenraad. Men wilde daarmede een evenwicht scheppen tusschen N.S.B.-ers en niet-N.S.B.-ers als het ging om het behartigen der plattelandsbelangen. Besch. ontkende dan ook doelbewust in strijd gehandeld te hebben met de belangen van het Nederlandsche volk. Met het oog op zijn vijf maanden internering, de schade die hij geleden had bij de evacuatie en het feit, dat men hem bij zijn arrestatie geld heelt afgenomen, dat hij nooit meer teruggezien heeft, vond hij de opgelegde boete te hoog.

   

Uitspraak 8 november 1946

M. Trouw, landbouwer te Zuid-Beljerland: verbeurdverklaring van het vermogen tot een bedrag van f 500.-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *