1946 – Hij meende dat de SS een instelling voor sport was

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

J.H. Uitterlinde te ‘s-Gravendeel

Aanklacht 26 juni 1946 

De dagvaarding van den landarbeider J. v. d. Stouw. te Westmaas vermeldde een half jaar vrijwillige dienstneming hij den Nederlandschen Arbeidsdienst en het zich vrijwillig als lid opgeven hij de Germaansche S.S. V.d. S. verklaarde eerst na lang aandringen zich gemeld te hebben voor de Germaansche S.S. Geteekend had hij echter nooit en hij had er na zijn aanmelding ook niets meer van gehoord. Hij meende dat de Germaansche S.S. een instelling voor sport was. Naar den N. A. D. was hij gegaan om niet ten laste van zijn vader te komen. Hij vroeg tenslotte direct naar huis te kunnen gaan. Na in de raadskamer te zijn geweest, verklaarde de president, dat het tribunaal niet tot onmiddellijke invrijheidstelling kon overgaan.

Uitspraak 10 juli 1946

J. v.d. Stouw, landarbeider te Westmaas: interneering met het advies deze te beperken tot 8 Juli 1946; verbeurdverklaring van inbeslaggenomen goederen; ontzetting uit de kiesrechten en het recht bij de gewapende macht te dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *