1946 – Het koopen van de Joden-huizen

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

J. Huisman te ‘s-Gravendeel

Aanklacht 28 augustus 1946

De vlasser J. Huisman uit ‘s-Gravendeel had zijn trouw aan de N. S. B. wel ondubbelzinnig bewezen door, na in 1935 te zijn toegetreden, lid te blijven ook nadat de Duitschers Nederland waren binnengevallen. Voorts werd hem lidmaatschap van den Landstand, Agrarisch Front en Winterhulp tenlaste gelegd, alsmede het feit, dat hij zes aan Joden toebehoorende woningen had gekocht; Vova en het Nationale Dagblad had gelezen, bijdragen voor Winterhulp had gegeven en vergaderingen van de N. S. B. had bezocht. De beschuldigde gaf de feiten toe. Hij zeide lid van de N. S. B. geworden te zijn omdat hij van dien kant een verbetering van de economische situatie in Nederland verwachtte. Later was hij maar lid gebleven, ofschoon hij zich geen actief lid had getoond. De huizen had hij gekocht, omdat hij zijn zoon in een woning had willen zetten. Eén woning kon hij echter niet koopen; hij moest ze alle zes nemen. Mr. Van Tricht, die ook hier als verdediger optrad, noemde H. een man, die weinig deed en die den moed niet had om, toen het verkeerd ging met de N. S. B., voor het lidmaatschap te bedanken. Hij wees er voorts op, dat H. in het proces-verbaal gekwalificeerd wordt als iemand, die gunstig bekend staat. Wat het koopen van de Joden-huizen betreft, gaf de raadsman als Zijn meening te kennen, dat dit toch niet zoo erg was, omdat de woningen toch bleven staan en zij, indien de de eigenaars terugkwamen, teruggegeven konden worden. Het kwam spr.-voor, dat het voor de huizen beter was dat zij bewoond en onderhouden werden, dan dat zij leeg zouden blijven staan „en de gezonde hollandsche jeugd met steenen de ruiten zou gaan ingooien”. Mr. Van Tricht vond tenslotte, dat zijn cliënt genoeg heeft geboet met 16 maanden interneering en vroeg onmiddellijke invrijheidsstelling. Het Tribunaal voldeed niet aan het verzoek.

Uitspraak 11 september 1946

J. Huisman, vlasser te ‘s-Gravendeel: interneering met het advies deze te beperken tot 31 December 1946; verbeurdverklaring van het vermogen tot een bedrag van f 15000, ontzetting uit de beide kiesrechten en het recht openbare ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *