1946 – Gerezen verdenking ongegrond gebleken

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

A.W. Hollaar te Oud-Beijerland

(Wanneer iemand werd gezuiverd van blaam, de verdenkingen werden als ongegrond beoordeeld, volgde geen tribunaal-berichtgeving de krant. Degene die onterecht was gearresteerd (en vaak zelfs gevangen had gezeten) moest het maar uitzoeken. Vooral wanneer zakelijke belangen een rol speelden werd door de onterecht gearresteerde persoon een advertentie in de krant geplaatst).  

Kennisgeving – Ongegrond verklaard 25 januari 1946 

De N.V. firma A. Hollaar, Molendijk 6, Oud-Beijerland maakt bekend, dat aan haar mede-vennoot, den Heer A.W. Hollaar, Polderstraat 71, Oud-Beijerland, bij schrijven van den Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te ‘s-Gravenhage d.d. 24 december 1945 is medegedeeld, dat de tegen bovengenoemde A.W. Hollaar gerezen verdenking ongegrond is gebleken en dat hij te dier zake onvoorwaardelijk buiten vervolging is gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *