1946 – Gelokt met mooie beloften

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

J. Lous te Oud-Beijerland

Aanklacht 8 november 1946

De monteur J. Lous te Oud-Beijerland moest zich verantwoorden omdat hij lid geweest is van de N. S. B. en dit bleef tot het einde van den oorlog; omdat hij lid is geweest van de motor-W. A. en van den bond van de W. A. in het buitenland, voor welken bond hij als sportleider optrad; omdat hij vrijwillig in Duitschland heeft gewerkt en omdat hij lid is geweest van het N. A. F. De beschuldigde erkende het ten laste gelegde ten volle. Lid van de N. S. B. was hij geworden in 1939, toen hij zag, dat vele arbeiders in zulke slechte omstandigheden leefden en hij van de N. S. B. verbetering in het lot van deze menschen verwachtte. Zelf had hij destijds een goede betrekking gehad. Door de mooie beloften gelokt was hij naar Duitschland gegaan. Hij moest dit, zoo hij zeide, wel om zijn brood te verdienen, want hier kon hij als N. S. B.-er geen baan krijgen -en van de N. S. B. wilde hij geen betrekking aannemen. De tweede maal, dat hij naar Duitschland ging, ging hij niet vrijwillig: hij was op straat aangehouden en toen men hoorde, dat hij niets deed, was hem bevolen zich op een arbeidsbureau te melden. Hij vertelde voorts, dat hij in den tijd dat hij in Nederland was, een onvluchte gevangene uit het kamp te Vught, gedurende twee en een halve maand onderdak had verschaft. Zijn verdediger, mr. Van Marwijck Kooij beschreef de omstandigheden, die zijn client naar de Beweging hadden gedreven en vestigde de aandacht van het tribunaal op de hulp, die L. aan een vluchteling verschafte.

   

Uitspraak 22 november 1946

J. Lous, monteur te Oud-Beijerland, interneering tot 1 Februari 1947 met ontzetting uit de beide kiesrechten, het recht om bij de gewapende macht te dienen en ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *