1946 – Geen radio maar muziek

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

Juffrouw Houw te ‘s-Gravendeel

Aanklacht en uitspraak 22 november 1946

Juffrouw Houw uit ‘s-Gravendeel, de echtgenoote van Van Antwerpen, werd ervan beschuldigd, dat ze haar radio voor het open raam luid aanzette en dit voornamelijk wanneer er Duitsche of pro-Duitsche uitzendingen waren. Verder had ze, toen de landarbeiders staakten, omdat de Nederlandsche militairen als krijgsgevangenen weggevoerd werden, gezegd dat ze er maar eens ‘n paar van moesten doodschieten.

Pres.: U was nogal pro-Duitsch, hé?

Besch.: Nee.

Pres.: Wat dan ?

Besch.: Nederl. Hervormd.

Pres.: Erkent u de u ten laste gelegde feiten ?

Besch.: Ik erken dat d’r niks van waar is.

Pres.: Dan zullen we de punten even nagaan. Hebt u een radio ?

Besch.: Nee, ik heb geen radio, maar muziek.

Pres.: Had u dan distributie-radio ?

Besch.: Ik heb muziek van m’n eigen, maar geen radio.

Pres.: U ontkent een beetje te veel geloof ik.

Besch.: Hoor is meneer, ik ben maar een gewoon landmensch en ik kan ‘t u niet duidelijker uitleggen. Probeer ‘t zelf maar.

Het bleek dat de vader en de zoon lid waren geweest van de N.S.B. waardoor de radio behouden mocht worden. …

Nou en dan liet ik dat toestel spelen.

„Zoo hard mogelijk achter de hor bij het open raam, vooral wanneer er pro. Duitsche uitzendingen waren”, vulde ce president aan.

Besch.: Nee, helemaal niet. ik zet de radio aan voor mezelf en niet voor anderen. Maar meneer, ‘t is een gewone burenkwestie.

Uit getuigenverklaringen bleek, dat men hier te doen had met een vrouw die van de gelegenheid gebruik maakte haar buren eens dwars te zitten met het knuppeltje van de partij. Nadat het tribunaal overleg gepleegd had werd de beschuldiging vervallen verklaard en juffr. Houw werd naar huis gestuurd met de boodschap, dat ze zich voortaan tegenover de buren wat moest inbinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *