1946 – Geen baantjesjagerij of zwart

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

W. Visser te Oud-Beijerland

Aanklacht 11 september 1946

W. Visser, fruitteler te Oud-Beijerland, werd ervan beschuldigd dat hij lid geweest was van de N.S.B. van 1935 tot 1942 en de functie van groepsadministrateur had vervuld. Verder zou hij abonné geweest zijn van Volk en Vaderland en had hij voor Winterhulp Nederland gecollecteerd. Toen er aanplakbilletten van den Nationalen Jeugdstorm gekomen waren zou hij het hoofd der kath. school geboden hebben deze platen in zijn school op te hangen en toen de heer Le Noble zeide hierover eerst met zijn schoolbestuur te moeten spreken en weigerde aan de propaganda mede te werken, zou hij een brief hebben geschreven naar hoogere instanties, waarin hij mededeeling deed van de weigering. Visser vertelde in 1935, toen de toestand voor de tuinders erg slecht was, lid geworden te zijn van de N.S.B. omdat hij meende van deze zijde een verbetering te kunnen verwachten. Toen hij echter in 1941, doordat hij groepsadministrateur werd, in de gelegenheid kwam achter de schermen te kijken en ook zag, dat er veel niet deugde, bedankte hij als lid. Aangaande de brief over de Jeugdstormplaten verklaarde verdachte, dat Van Hees, zijnde de materiaalmeester, hem, den groepsadministrateur deze brief gedicteerd had. Van de W.H.N. was hij buurtschapsmedewerker geweest en hij meende hiermede niets dan goed gedaan te hebben voor de Nederlandsche gemeenschap. Verd. verklaarde voorts nooit getracht te hebben om iemand te overtuigen van zijn standpunt en nooit aan baantjesjagerij of in het zwart gedaan te hebben.

 

Uitspraak 25 september 1946

 Het Tribunaal begon gisteren zijn werkzaamheden met uitspraak te doen in de zaak tegen W. Visser, koopman te Oud-Beijerland. Het college was van oordeel, dat gezien den hoogen leeftijd van beschuldigde, geen verdere interneering moest worden opgelegd. Visser’s vermogen werd verbeurd verklaard tot een bedrag van f 5000. terwijl hem de beide kiesrechten werden ontzegd alsmede het recht ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *