1946 – Een formulier laten teekenen

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

H.D. van Ruiven te Oud-Beijerland

Aanklacht en uitspraak 25 oktober 1946

De loswerkman H. D. van Ruiven te Oud-Beijerland had zich vrijwillig gemeld voor liet N.S.K.K., waar hij gedurende een half jaar in dienst was geweest. De beschuldigde zeide, dat hij geen kleeren en schoenen meer had en dat hij zich daarom in Rotterdam aangemeld had. Het bleek intusschen, dat men de gegadigden er daar in liet loopen, want men had beschuldigde verteld, dat hij geen uniform, maar een chauffeurspak zou krijgen en alleen maar dienst behoefde te doen bij het evacueeren van kinderen en ouden van dagen. Tegelijk had men hem, die geen woord Duitsch kon lezen, een formulier laten teekenen, waarin hij zich verbond mede te strijden voor de overwinning van de Groot-Duitsche gedachte. Toen hij zijn uniform kreeg en tegenwerpingen maakte, werd hij met het concentratiekamp bedreigd. Uitspraak: Interneering gelijk aan dien tijd in bewaring doorgebracht, ontzetting uit de beide kiesrechten en uit het recht ambten te bekleeden en bij de gewapende macht te dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *