1946 – Die zich tegen het bolsjewisme keerde

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

A. de Zeeuw te ‘s-Gravendeel

Aanklacht en uitspraak 28 augustus 1946 

De loodgieter A. de Zeeuw uit ‘s-Gravendeel moest zich voor het tribunaal verantwoorden, omdat hij in 1942 sympathiseerend lid van de N. S. B. is geworden, tijdelijk de functie van groepsadministrateur had waargenomen, buurtschaps-penningmeester van den N. V. D. is geweest en zijn radio heeft kunnen behouden, waarmee hij voordeelen had getrokken uit door de bezetters genomen maatregelen. Later heeft hij het radiotoestel toch moeten inleveren, omdat hij de korte-golf-onderdeelen er niet uit wilde laten halen. De beschuldigde verklaarde, dat hij nooit lid van de N. S. B. heeft willen worden, omdat dit lidmaatschap plichten met zich bracht, die hij niet wilde nakomen. Waarnemend groepsadministrateur was hij geworden om deze functie uit handen te houden van een N.S.B.-er, want dit zou voor verschillende inwoners van ‘s-Gravendeel tot ernstige moeilijkheden geleid hebben. Sympathiseerend lid van de N. S. B. was hij geworden, omdat hij eenige sympathie wilde betuigen met een beweging, die zich tegen het bolsjewisme keerde. Het penningmeesterschap van den N. V. D. had hij op zich genomen, omdat hij gevoelde voor den liefdadigen inslag van deze instelling. De raadsman, mr. Van der Velde wees er op, dat zijn cliënt nooit een militant sympathisant is geweest, maar dat hij integendeel veel goeds gedaan heeft. Een aantal verklaringen o.a. van den voormaligen chef van de illegaliteit te ‘s-Gravendeel, bevestigden dit. Toen beschuldigde groepsadministrateur was, was er op anonieme wijze een voltallige lijst van de leden der illegaliteit te ‘s-Gravendeel bij hem bezorgd. Deze lijst had hij evenwel vernietigd. De verdediger vroeg tenslotte zijn cliënt te veroordeelen tot interneering gelijk aan den tijd in een bewaringskamp doorgebracht en hem onmiddellijk in vrijheid te stellen. Het tribunaal, onmiddellijk uitspraak doende, veroordeelde de Z. overeenkomstig het verzoek van den verdediger, alsmede tot onder toezicht stelling van de stichting Toezicht Politieke delinquenten voor den tijd van vijf jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *