1946 – Bijgedragen aan het geschenk van Mussert

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

Wouter Verbaan te ‘s-Gravendeel

Aanklacht 24 juli 1946 

Wouter Verbaan, Fruitteler te ‘s-Gravendeel, was van Augustus 1940 tot Juli 1943 sympathiseerend lid van de N.S.B., hij heeft bijgedragen aan Winterhulp en het geschenk voor Mussert, hij heeft zijn radio niet behoeven in te leveren en hij was lid van het Agrarisch front; momenteel is hij geïnterneerd. De beschuldigde voerde te zijner verdediging aan, dat hij lid was geweest van Landbouw en Maatschappij en toen die naar het Agrarisch front was overgegaan, was hij meegegaan. Sympathiseerend lid van de N. S, B. was hij geworden, om zich veilig te stellen voor maatregelen van de Duitschers, die hem bedreigd hadden, toen hij hen ,,schoften” had benoemd naar aanleiding van de mishandeling van een Nederlander door het Herrenvolk. Hij zeide in den oorlog onderduikers geholpen te hebben en noemde een verklaring, die nogal belastend voor hem was „buurpraatjes”. Zijn verdediger, mr. Van Drooge, wees op het motief, dat zijn client naar de N. S. B. gedreven had en vestigde er de aandacht op, dat zijn cliënt de Beweging had verlaten toen hij eenmaal had ingezien wat een zootje het daar was. Met het oog hierop pleitte mr. Van Drooge clementie.

Uitspraak 7 augustus 1946

W.A. Verbaan, Fruitteler te ‘s-Gravendeel: interneering met het advies deze te beperken tot 1 Mei 1947, verbeurdverklaring van het vermogen tot een bedrag van f. 1000 ontzetting uit de beide kiesrechten en het recht openbare ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *