1946 – Bakker bevriend met de Duitschers

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

A.J. Huison te ‘s-Gravendeel

Aanklacht 22 november 1946

A. J. Huison, bakker te ‘s-Gravendeel, werd ervan beschuldigd eerst sympathiseerend en daarna werkelijk lid geweest te zijn van de N.S.B. Hij bezocht vergaderingen, had bijgedragen voor het verjaarsgeschenk voor den leider, las Vova, was colportatieleider en maakte N.S.B.-propaganda. Hij heette plaatselijk leider van het N.A.F. en maakte zich verdienstelijk als buurtschapshoofd van Winterhulp, waarvoor hij ook collecteerde. Gedurende eenigen tijd was hij op het Nationaal dagblad geabonneerd geweest en had zich gemeld voor het vrijwilligerslegioen Nederland. Hij had bij Aviolanda te Papendrecht gewerkt en wacht gehouden bij vliegtuigen. Vrijwillig was hij toegetreden tot het N.S.K.K. en hij had naar de Duitsche politie in Den Haag brieven geschreven, waaronder, Heil Hitler, en waarin werd gesproken over het edele hart der Duitsers. Voorts werd hem ten laste gelegd zeer vriendschappelijk omgegaan te zijn met de Duitschers. Verd. voerde aan dat hij reeds jaren-lang als N.S.B.-lid was beschouwd toen hij dit nog niet was. Hij ondervond zelve en zag bij vele anderen de ellende en meende langs den weg van Winterhulp en N.V.D. iets goeds voor de gemeenschap te kunnen doen. Zoo kwam hij in contact met N.S.B.-ers en eerst veel later was hij zelf als lid toegetreden, welke stap nog vertraagd werd door zijn steeds ziek zijn. Bij het collecteeren voor W.H.N. was echter nooit politiek ter sprake gekomen en veel menschen die hem overdag niet wilden zien klopte ‘s avonds bij hem aan om steun. Hij verkeerde steeds in de beste samenwerking met de diaconie. Hij had zich op het Nationaal dagblad geabonneerd. Dit was echter van korten duur geweest daar zijn financieelen toestand een voortzetting niet toeliet. Vova had hij slechts enkele malen verspreid onder zijn bekenden. Hij was bij het vrijwilligerslegioen gegaan omdat hij bang was dat het communisme zou uitgroeien tot iets vernietigends voor ons volk en het de kerk zou aantasten. Hij was echter afgekeurd en werkte toen bij Aviolanda. De Hitler-groet was voorschrift voor de Werkscnutze, een fabrieksinstelling. Bij het N.S.K.K. was hij automatisch gekomen toen hij moest helpen bij het transporteeren van vluchtelingen. Hij wilde echter niet autorijden en kwam zoo in de keuken terecht. Op een vraag van een der leden van het tribunaal vertelde verd. van de Duitschers die bij hem in kwartier lagen meer vriendschap te hebben ondervonden, ook tijdens z’n ziekte, dan van een enkelen ‘s-Gravendeelenaar. Hij zag nu in dat het de N.S.B. niet was gelukt de eenheid te brengen van het Centrale Europa waar een betere levens-standaard zou zijn voor alle Europeesche landen.

Uitspraak 6 december 1946

A. J. Huisson te ‘s-Gravendeel: interneering tot 1 Februari 1947 met ontzetting uit de beide kiesrechten, het recht om bij de gewapende macht te dienen en ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *