1945 – Geen toetreding tot Germaansche SS

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

J. Assenberg te Strijen

Aanklacht 27 november 1945 

Voor het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag heeft deze dagen terecht gestaan de bakker J. Assenberg uit Strijen wegens vrijwillige toetreding tot de Germaansche SS en vrijwillig werken in Duitschland. Verdachte verklaarde niet geteekend te hebben voor de S.S., doch wel inlichtingen gevraagd te hebben, daar gepropageerd werd, dat men bij toetreding 14 dagen verlof kreeg. Uit het uitvoerig getuigenverhoor bleek dat verd. zich inderdaad niet gemeld had, zooals de tenlastelegging luidde, doch slechts informaties had ingewonnen. De advocaat-fiscaal requireerde vrijspraak voor de eerste tenlastelegging. Voor het tweede feit werd een maand geëischt, met ontzetting uit het actief en passief kiesrecht voor 10 jaar. Uitspraak volgende week.          

Uitspraak 10 december 1945

J. Assenberg uit Strijen, die terecht had gestaan wegens het vrijwillig toetreden tot de Germaansche S.S. en vrijwillig werken in Duitschland, werd vrijgesproken. De advocaat-fiscaal had, wat het eerste feit betrof, vrijspraak verzocht, daar bleek, dat verdachte slechts inlichtingen aan de S.S. had gevraagd. Voor het vrijwillig werken in Duitschland was een maand geëischt met ontzetting uit het actief en passief kiesrecht voor 10 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *