1945 – Een zeer gespannen verhouding

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

J. Luijendijk te Klaaswaal

Aanklacht 10 december 1945 

Dezer dagen werd de aangehouden zaak tegen J. Luijendijk te Klaaswaal behandeld, die aan de Duitschers verraden zou hebben, dat bij een zekeren Huisman eenige motorrijtuigen te vorderen waren. Volgens de verschillende getuigen, die in deze zaak werden gehoord, zouden de Duitschers zelf verklaard hebben dat verdachte deze motorrijtuigen had aangebracht. Verdachte was lid van de N. S. B. en had twee zoons aan het Oostfront. De verhouding tusschen verdachte en Huisman was zeer gespannen. De eisch tegen verdachte luidde 8 jaar gevangenisstraf met levenslange ontzetting uit het actief en passief kiesrecht. Verdediger achtte het bewijs niet geleverd en verzocht vrijspraak. Uitspraak over 14 dagen.

Uitspraak 26 april 1946

Jacobus Luijendijk alhier was door het Bijz. Gerechtshof te Den Haag veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, wegens het in Nov. 1944 aan een Duitscher meedeelen, dat zich bij Huisman alhier een motor en auto bevonden. Luijendijk kwam van dit vonnis in cassatie. De raadsman Mr. GG.A. Vos wees erop, dat indien de verdachte zijn kennis Huisman had willen treffen, hij dit doeltreffender had kunnen doen, door melding te maken van ‘t illegaal werken van Huisman. Bovendien ontkent verdachte ‘t ten laste gelegde. Verdachte heeft aan een bij hem ingekwartierd Duitschen militair gezegd, dat Huisman de motorrijtuigen had. Het is bekend, aldus spr. dat Luijendijk graag een borreltje lust en het is niet onmogelijk, dat hij den Duitscher onder invloed van den drank iets heeft medegedeeld. De procureur-fiscaal was van meening dat het gebruik van den motor en de auto op dat tijdstip van de oorlog niet beslissend meer was. Spr. vroeg vernietiging der sententie en concludeerde tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Uitspraak over drie weken.      

Uitspraak 17 mei 1946

De raad van cassatie behandelde Woensdag de zaak tegen Jacobus Luijendijk alhier, die door het Bijz. Gerechtshof te Den Haag veroordeeld was tot 5 jaren gevangenisstraf, wegens het in Nov. ’44 aan een Duitscher mededeelen dat zich bij Huisman alhier een motor en auto bevonden. De Procureur-fiscaal had vernietiging der sententie gevraagd. Hij vroeg 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Luijendijk werd veroordeeld tot twee en een half jaar gevangenisstraf met aftrek.    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *