1945 – Een Duitsche knecht

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

A.A. de Man te Strijen

Aanklacht 28 september 1945 

Woensdagmorgen heeft voor het Hof te Den Haag terecht gestaan de caféhouder A.A. de Man te Strijen. Hem werd ten laste gelegd dat hij zich nog in Maart van dit jaar bij den Duitschen Sonderführer te Maasdam vrijwillig had aangeboden voor verraderswerk. Zoo had hij medegedeeld, dat bij een boer te Nieuw-Beijerland 300 mud aardappelen verborgen lagen. Verdachte verklaarde, dat dit was geschied in verband met een verzoek van den burgemeester van Heinenoord aan hem gedaan om bij den Sonderführer een Bescheinigung los te krijgen om een deel van deze aardappelen te kunnen zenden naar een kennis van den burgemeester in Den Haag. Twee getuigen verklaarden, dat verdachte tijdens zijn verhoor daarvan niets gezegd had, doch slechts over de verborgen aardappelen had gesproken. De procureur-fiscaal vorderde een gevangenisstraf van vijf jaar.

Uitspraak 16 oktober 1945

De caféhouder A. A. de Man te Strijen tegen wien de procureur fiscaal van het Bijzondere Gerechtshof te Den Haag wegens verraad 5 jaar gevangenisstraf heeft geëischt, is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en ontzetting uit het actief en passief kiesrecht. 

Cassatie 13 december 1946

De Bijzondere Raad van Cassatie te Den Haag deed uitspraak in de zaak tegen Arnold de Man alhier, die een partij ondergedoken aardappelen bij de Duitschers had aangegeven. Prof. Langemeijer had geconcludeerd tot verwijzing van de zaak naar het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam. Thans werd de zaak naar het Bijzonder Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch verwezen.

Uitspraak niet gepubliceerd in de krant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *