1945 – Een Duitsche handlanger

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

H.A. Visser te ‘s-Gravendeel

Aanklacht 16 oktober 1945 

Donderdag heeft voor het Bijzonder Gerechtshof te ‘s-Gravenhage terecht gestaan de vlasser H. A. Visser te ’s-Gravendeel. Visser werd ten laste gelegd namen geschrapt te hebben van lijsten met personen, die niet voor de z.g. arbeidsinzet in aanmerking kwamen. Verdachte beweerde het tegendeel. Hij zeide er altijd voor gewerkt te hebben zooveel mogelijk menschen uit Duitschland te houden. Hij zou altijd menschen op de lijsten bijgeschreven hebben. De Duitsche Sonderfürer Simons, destijds gelegerd te Maasdam, die men in deze zaak als getuige had opgeroepen zeide zich niet meer te herinneren of er op de lijsten namen geschrapt, dan wel ingevoegd waren. Voorts greep de v.m. Sonderführer de gelegenheid aan om aan zijn misnoegen lucht te geven over het feit, dat hij nu al vijf maanden „onschuldig” gevangen zit. De advocaat-procureur hechte aan het verweer van verdachte weinig waarde. Hij eischte 6 jaar gevangenisstraf met ontzegging van actief en passief kiesrecht voor het leven.

Uitspraak 

Niet gepubliceerd 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *