1945 – Eerherstel voor boer Rozendaal

In het verzetsblad de Koerier werden regelmatig landgenoten aan de schandpaal genageld. Meestal terecht, soms ging het ook wel eens fout. En dan volgde eerherstel…

Ter bestrijding van zwarte handel en collaboratie is indertijd van de zijde der L.O. aan de ondergrondse pers verzocht, over te gaan tot het publiceren van namen. Wij hebben dit gedaan en o.a. in ons no. van 31 Maart 1945 aangeklaagd den landbouwer P. Rozendaal, Hoekscheweg te Strijen, wegens afpersing van een Rotterdammer. Dit geval was ons opgegeven en bleek na onderzoek juist te zijn. In een advertentie in „De Maasmonder” werd onze aanklacht door den betrokkene zelf ten stelligste ontkend. Dit noopte ons tot een tweede onderzoek. Meerdere getuigenverklaringen bevestigden onze overtuiging.

Na de bevrijding bereikte ons het verzoek om nogmaals een onderzoek in te stellen. Wij waren thans in de gelegenheid uitgebreider inlichtingen in te winnen en . . moeten op onze publicatie terugkomen: De aanklacht tegen Rozendaal is vals geweest! Volkomen helder is het door ons gepubliceerde bericht nog niet. Wel staat vast dat de heer Rozendaal volkomen vrijuit gaat. “Wij betreuren zeer, mede oorzaak te zijn geweest dat de goede naam van de familie Rozendaal is omlaag gehaald. Wij betreuren onze vergissing:, al zijn wij anderzijds blij, dat het een vergissing was. Door de omstandigheden waaronder ons werk moest gebeuren, hebben wij misgetast. Wij zullen alles doen wat in dezen de goede naam van Rozendaal kan herstellen.

Knipsel ‘Eerherstel ‘ – Koerier 16 juni 1945

Knipsel ‘Wij klagen aan’ – Koerier 31 maart 1945

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *