J.H. te ‘s-Gravendeel – 1946

Facebooktwitter

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – J.H. te ‘s-Gravendeel

Zitting van de Kamer Oud-Beijerland

Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten te doen, aan het verzet te gen den vijand en diens handlangers. Acht personen moesten zich Maandag terzake hun gedragingen tijdens de bezetting verantwoorden. President was mr. J. van Konijnenburg. Leden waren Dr. J. P. van Waasbergen en K. van Bergeijk.

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

In vrijheid gesteld

De vlasser J. H. te ’s-Gravendeel is gedurende enkele maanden sympathiseerend lid van de N.S.B. geweest, terwijl hem voorts ten laste werd gelegd, dat hij zich heeft aangemeld bij de Germaansche S.S, en ook daar enkele maanden lid van is geweest. Dit laatste had hij gedaan op aandringen van zekeren  Herrebout. Het bleek overigens, dat H. voor een deel het slachtoffer was geworden van het milieu, waarin hij leefde. Zijn vader en broers waren N. S.B.-er en ofschoon hij lang den op hem uitgeoefenden druk weerstaan had, gaf hij zich tenslotte op als sympathiseerend lid om aan den arbeidsinzet te ontkomen. Van de Germaansche SS was hij, naar bij de behandeling van de zaak bleek, maar heel kort lid geweest, want bijna direct nadat hij zich had laten overhalen toe te treden, had hij zich weer laten schrappen. De Raadsman mr. Taat noemde deze zaak een licht geval en H. iemand, die nooit voordeelen uit zijn lidmaatschap heeft getrokken en niemand lastig heeft gevallen. Spr. meende, dat zijn cliënt met twaalf maanden interneering genoeg gestraft is voor de hem ten laste gelegde feiten. Hij vroeg daarom het tribunaal zijn cliënt onmiddelijk in vrijheid te stellen.

Uitspraak:

Na zich in raadskamer te hebben teruggetrokken besloot het tribunaal aan het verzoek van den verdediger te voldoen en H. onmiddellijk in vrijheid te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *