C. de R. te Puttershoek – 1946

Facebooktwitter

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, C. de R. te Puttershoek

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

N.S.B, N.A.F. en N. V. D.

Sympathlseerend lid van de N.S.B  gedurende een jaar, medewerker van het N. A. F. en blokleider en penningmeester van den N. V. D., aldus luidde de dagvaarding tegen den landarbeider C. de R. te Puttershoek. De beschuldigde merkte op, dat hij sympathiseerend lid was geworden uit zelfbehoud, omdat hij bang was voor uitzending naar Duitschland en niet bij zijn gezin vandaan wilde. Over de diepere beteekenls van zijn aanmelding had hij nooit nagedacht.

Uitspraak:

C. de R. te Puttershoek: interneering met het advies deze te beperken tot 6 Augustus 1946; ontzetting uit de beide kiesrechten en het recht te dienen bij de gewapende macht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *