1944-1945 – V1 installatie in Puttershoek (3D animatie)

In januari en februari 1945 werden er vanaf het terrein van de suikerfabriek te Puttershoek V1’s afgeschoten richting Antwerpen.

De geallieerden bombardeerden het terrein in februari 1945, in maart 1945 werd de installatie ontmanteld. In WOII heeft men zeer veel verkenningsfoto’s gemaakt (tientallen miljoenen). Die werden geanalyseerd met een stereo microscoop. Omdat iedere foto ca 60% van de vorige foto bevatte kon men een soort “synthetisch 3D-beeld” krijgen. Men speurde naar veranderingen in het landschap enz. In de BBC documentaire ‘Operation Crossbow’ werden computeranimaties getoond, zoals in dit filmpje is te zien werd de werkelijkheid verbazingwekkend goed weergegeven.

Fragment ‘Operation Crossbow BBC’ – 3D Animatie Suikerfabriek Puttershoek

Foto ‘de 46 meter lange ‘Abschussrampe’

Met luchtfotografie en 3D-technologie werd het terrein, met de 46 meter lange ‘Abschussrampe’ in kaart gebracht.

v1-ramp-46meter

Document ‘Lanceertijden Puttershoek’

115-lanceertijden

Uitleg werking V1 – Lanceerplaatsen in Nederland

v1-lanceerplaatsen-01 vlucht-van-een-v1 lancering-van-een-v1

Boek ‘De Techniek en de Lanceerplaatsen van de Duitse V-wapens in Nederland’

boek-vwapensEr is ook een interessant boek geschreven over de techniek en de lanceerplaatsen van de Duitse

V-wapens in Nederland. Ook daarin ontbreekt Puttershoek niet.

In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog zetten de Duitsers, in een poging het tij te keren, o.a. het V1 kruisvluchtwapen en de V2- en V4 raket in.Echter de ontwikkeling van beide wapens stond toen nog in de kinderschoenen en waren daardoor voor precisie aanvallen op militaire doelen te onnauwkeurig wapens.

Waren de V1 en de V4 een ontwikkeling van de Duitse industrie en getest door de Luftwaffe, de V2 was ontwikkeld en getest door de Wehrmacht. De V1 en de V4 zijn in relatief korte tijd ontwikkeld en operationeel gemaakt.

Op 5 juni 1942 kreeg de Gerhard-Fieseler Flugzeugwerke van het Reichsluftfahrtministerium de opdracht een ontwikkeling van een Ferngeschoss in Flugzeugform; de latere V1. Fieseler werd de penvoerder voor de ontwikkeling van de V1 door de Duitse industrie. Al op 13 juni 1944 lanceerde de Luftwaffe de eerste V1 richting Londen! De V1was het eerste kruisvluchtwapen ter wereld.

Het op 28 juni 1919 door de zegevierende mogendheden van de Eerste Wereldoorlog met Duitsland ondertekende Verdrag van Versailles trad formeel op 10 januari 1920 in werking en betekende officieel het einde van die oorlog. Duitsland werd o.a. de beperking opgelegd dat het leger en de marine geen zware wapens zoals pantsersvoertuigen, kanonnen, onderzeeërs en slagschepen mocht bezitten en ook geen vliegtuigen.

Omdat in het verdrag niets over raketten was beschreven, stelde een artillerieofficier van het Heereswaffenamt, Oberst Prof. Dr. Ing. Karl Emil Becker (1879-1940) voor, om de geringe vuurkracht van de Reichswehr te verbeteren door gericht krachtige brandstofraketten te ontwikkelen die uit de loop van een kanon konden worden gelanceerd.

De Duitse raketontwikkeling begon in 1927 en pas op 3 oktober 1942 lukte het de Duitsers voor het eerst een V2 te lanceren. Eén van de leidende figuren bij de ontwikkeling van de Duitse rakettechnologie was Dr. Wernher von Braun (1912-1977).

Maar dankzij de Duitse propagandamachine was de psychologische werking op de eigen bevolking enorm. Een mogelijk geloof in de Duitse eindzege was door de inzet van de V-wapens onder handbereik gekomen.

Voor de bevolking in de gebieden rondom de lanceerplaatsen, in de aanvliegroutes en in de doelgebieden (vooral Londen en Antwerpen) was de psychologische druk door het motorgeluid, de onbetrouwbaarheid van de wapens tijdens de vlucht en de onvoorspelbaarheid waar het zou neerkomen, enorm. De hoop van die bevolking op een snelle overwinning van de Geallieerde strijdkrachten op het Naziregime werd daardoor versterkt.

Het boek is verdeeld in twee delen. In het eerste deel worden globaal de techniek en de lanceerplaatsen van de V1 in Nederland beschreven en in het tweede deel die van de V2 en V4.

Door het “wegvallen” van de generatie ooggetuigen en gaten in de herinnering van die generatie is de auteur er zich van bewust dat een exacte geschiedschrijving niet mogelijk was. Maar door de vele interviews, het doornemen van literatuur op dit “vakgebied”, het internet en het checken van al die informatie is volgens de auteur Peter Tolsma toch een betrouwbaar boek ontstaan dat een goed totaalbeeld van deze wapens geeft.

Duitse benamingen zoals Fenrngeschoss, Gerät, Baureihe, Bauweise, Reichsarbeitsdienst, Heeresversuchsanstalt, Schlitzrohrschleuder e.d. zijn omwille van de authenticiteit niet vertaald.

Algemene gegevens van het boek:

–           Titel: De Techniek en de Lanceerplaatsen van de Duitse V-wapens in Nederland.

–           Het boek is een paperback in het formaat A4 (210 mm x 297 mm) en telt 213 pagina’s, waarvan 2 in kleur. Het ISBN-nummer luidt: 978-94-91164-41-5.

–           Een zeer uitgebreid verslag is over het gebruik van de V-wapens in Nederland en rijkelijk           voorzien van foto’s en techniek-afbeeldingen van die wapens.

–           De verkoopprijs van het boek is € 27,50 (excl. verzendkosten) en is te bestellen op de site

www.boekenbestellen.nl/boek/duitse-vwapens-in-nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *