WO2 Hoeksche Waard

Een website over WO2 in de Hoeksche Waard

1992 – Joods Monument Strijen

Herdachte groepen: Vervolgden Nederland, Ontwerper: Ralph Prins (03-05-1926) Onthulling: 16 december 1992 Vorm en materiaal Het ‘Joods monument’ in Strijen is een gedenksteen van roodbruine IJsselsteen. Op de steen is een davidster van Indiagraniet bevestigd. De onderste punt van de ster is afgebrokkeld. De gedenksteen is 3 meter hoog en 3 meter breed. Teksten De tekst […]

L. de F. te Numansdorp – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, L. de F. te Numansdorp Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Een heele collectie De veehandelaar L. de F. te Numansdorp is lid geweest van een heele collectie N.S.B.- en aanverwante instellingen. Van de N.S.B. was hij lid althans sympathiseerend lid, voorts […]

P.T. te Zuidzijde – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, P.T. te Zuidzijde Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Dagvaarding vervallen verklaard De bezwaren, die aan de bijzondere rechtspleging kleven kwamen wel bijzonder sterk tot uiting in de zaak tegen den hoofdonderwijzer P.T. te Zuidzijde. Maar al te gemakkelijk biedt deze rechtspleging […]

P.L. te Heinenoord – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, P.L. te Heinenoord Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Lid van de N.S.B. De verzekeringsagent P.L. te Heinenoord moest zich verantwoorden omdat hij vanaf 1937 als lid was aangesloten bij de N. S. B., daarvoor de functie van Kringadministrateur heeft vervuld, Volk […]

J.A. te Heinenoord – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, J.A. te Heinenoord Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Lid van het N.A.F. en gewerkt voor Winterhulp De landarbeider J.A. te Heinenoord heeft vijftien maanden in het bewaringskamp doorgebracht, omdat hij aangesloten is geweest bij het N. A. F. en daar verschillende […]

C. de R. te Puttershoek – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, C. de R. te Puttershoek Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant N.S.B, N.A.F. en N. V. D. Sympathlseerend lid van de N.S.B  gedurende een jaar, medewerker van het N. A. F. en blokleider en penningmeester van den N. V. D., aldus luidde […]

W.V. te ‘s-Gravendeel – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, W.V. te ‘s-Gravendeel Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Sympathiseerend lid van de N. S. B. W.V., Fruitteler te ‘s-Gravendeel, was van Augustus 1940 tot Juli 1943 sympathiseerend lid van de N.S.B., hij heeft bijgedragen aan Winterhulp en het geschenk voor Mussert, […]

S. v. R. te Klaaswaal – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, S.v.R. te Klaaswaal Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Vrijwillig in Duitschen dienst De chauffeur S. v. R. te Klaaswaal moest zich verantwoorden, omdat hij vrijwillig als chauffeur dienst heeft gedaan bij de Duitsche Weermacht van Juni 1940 tot 1942 en omdat […]

D.H.H. te Oud-Beijerland – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 10 juli 1946, D.H.H. te Oud-Beijerland. Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Dagvaarding vervallen verklaard Voor de Vierde kamer van het Dordtsche tribunaal (president Mr. J. Van Konijnenburg, leden; K.  van Bergeijk en L. C. van As) stond Maandag terecht de gemeente-architect D. H. H. […]

Sch. en H. H. te ‘s-Gravendeel – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – L.H. te Oud-Beijerland Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

L.H. te Oud-Beijerland – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – L.H. te Oud-Beijerland Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

J. v.d. S. te Westmaas – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – J.v.d.S. te Westmaas Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

J.H.U. te ‘s-Gravendeel – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – J.H.U. te ‘s-Gravendeel Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

A.K. te Heinenoord – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – A.K. te Heinenoord Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

J.S. te Goudswaard – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – J.S. te Goudswaard Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

J.H. te ‘s-Gravendeel – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – J.H. te ‘s-Gravendeel Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

B.G. te Westmaas – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – B.G. te Westmaas Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

A.R. de R. te Strijen – 1946

Bijzonder Gerechtshof  27 maart 1946 – A.R. de R. te Strijen Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Verrader berecht De Bijzondere raad van Cassatie te Den Haag deed maandag uitspraak in de zaak tegen A.R. de R. te Strijen, die in den zomer van 1944 te Cillaarshoek opzettelijk aan patrouileerende […]

1946 – Het monument ‘Moeder’ te Heinenoord

In Heinenoord werd op 20 mei 1950 het monument ‘Moeder’ onthuld. Vier jaar eerder, op 18 februari 1946, werd een voorlopig monument onthuld op deze plaats: een rode sokkel met daarop een wit kruis. ‘Monument onder Heinenoord onthuld’ – februari 1946 Braakliggende akkers overkoepeld door een wisselende voorjaarslucht was het decor waarin Maandagmiddag op den […]

A.V. te Klaaswaal – 1946

Bijzonder Gerechtshof 21 januari, 25 februari, 8 maart 1946 – A.V. te Klaaswaal Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Lid van de S.S. Voor het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag, gepresideerd door mr. J. Th. Goossens, moest verschijnen A. V., chauffeur te Klaaswaal. Aan verdachte werd ten laste gelegd, dat […]

J.A. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof 27 november 1945 – J.A. te Strijen Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Vrijgesproken J.A. uit Strijen, die terecht had gestaan wegens het vrijwillig toetreden tot de Germaansche S.S. en vrijwillig werken in Duitschland, werd vrijgesproken. De advocaat-fiscaal had, wat het eerste feit betrof, vrijspraak verzocht, daar bleek, dat […]

Kampcommandant van M. te Oud-Beijerland – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – Van M. te Oud-Beijerland Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Kampcommandant staat terecht Den commandant van het interneeringskamp te Oud-Beijerland, Van M. werd ten laste gelegd, dat hij den gedetineerde H. Donkersloot, zou hebben mishandeld door hem te slaan met een gummistok, zoodat dit […]

Vader en zoon H. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – Vader en zoon H. te Strijen Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Vader en zoon H. moesten terecht staan omdat zij ook bij een zaak betrokken waren waar Duitschers mee gemoeid waren, althans de vader, want die had een melkwagen van de Duitschers aangenomen zonder […]

A.K. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – A.K., Strijen (eis en uitspraak) Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant De loondorscher A.K. , die met Duitschers babykleertjes had geruild werd terzake opzettelijke heling conform den eisch veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf.

T.W.N. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – T.W.N., Strijen (eis en uitspraak) Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Een druppeltje van den schoenenregen was ook in de woning van den arbeider T.W.N. terecht gekomen. Eén paar werkschoenen was zijn deel geworden. Voorts werd hem schuldheling van babykleertjes ten laste gelegd. Wat de […]

N. de W. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – N. de W., Strijen Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Ook Mej. N. de W. hadden de Duitschers met schoenen bedacht. Zij had twee paar gekregen en in ontvangst genomen zonder zich af te vragen of de Duitschers de schoenen niet ergens anders ‘geleend’ konden […]

J. v.d. L. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – J. v.d. L., Strijen (eis en uitspraak) Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant De eeuwige schuldige Tijdens de bezetting is er in alle toonaarden op de Duitschers gescholden. Niemand wilde met die “rotmoffen” maar iets te doen hebben…..behalve wanneer het er om ging goederen die […]

A.A. de M. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  19 oktober 1945 – A.A. de M., Strijen (Uitspraak) Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant De caféhouder A. A. de M. te Strijen tegen wien de procureur fiscaal van het Bijzondere Gerechtshof te Den Haag wegens verraad 5 jaar gevangenisstraf heeft geëischt, is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en […]

Adrianus Verhorst, † 23 mei 1945

Adrianus Verhorst werd geboren op 28 augustus 1901 te Piershil als zoon van Jan Verhorst en Pieternella Kleijn. Hij trouwde op 1 mei 1925 te Zuid-Beijerland met Maria Konijnendijk (25 maart 1903, Nieuw-Beijerland). Het echtpaar kreeg één zoon: Jan Willem Verhorst (19 september 1925, Oud-Beijerland). Hij staat vermeld op het Monument Burgerslachtoffers WO2 Korendijk Tijd om naar […]

Leendert Sintmaartensdijk, † 6 mei 1945

Leendert Sintmaartensdijk werd geboren op 31 mei 1906 te Goudswaard als zoon van Pleun Hendrikus Sintmaartensdijk (19 oktober 1865, Goudswaard) en Bastiaantje Verhagen (6 december 1867, Piershil). Het echtpaar Sintmaartensdijk, dat na enige tijd een nieuw gebouwd huis aan de Burgemeester Zahnweg A162 (later nummer 25) betrok, kreeg tien kinderen: zeven dochters en drie zoons. […]

Egbert Fokkema, † 29 april 1945

Op het in 1998 onthulde Korendijkse herdenkingsmonument te Piershil staat de naam van Egbert Fokkema. In mei 2010 verscheen in het Reformatorisch Dagblad een serie artikelen over in de Tweede Wereldoorlog omgekomen predikanten. De derde aflevering ging over Egbert Fokkema. Tekst artikel ‘Oorlogspredikant verzette zich tegen de antichrist’ Een jaar heeft ds. E. J. Fokkema Goudswaard, […]

Leendert Schelling, † 25 februari 1945

Leendert Schelling werd geboren op 18 juni 1923 te Goudswaard als jongste zoon van Hendrik Schelling (4 juni 1885, Numansdorp) en Geertrui van Leenen (10 juni 1884, Goudswaard). Het echtpaar Schelling, woonachtig aan de Oudendijk te Goudswaard, kreeg acht kinderen: vijf zoons en drie dochters. Hij staat vermeld op het Monument Burgerslachtoffers WO2 Korendijk Maak het niet […]

Gillis, Betje en Johanna Doeleman, † 23 februari 1945

Gillis Doeleman werd geboren op 10 april 1867 te Dreischor. Hij trouwde op 27 mei 1892 met Elizabeth Suzanna (Betje) Viergever (24 juni 1869, Noordgouwe). Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie dochters en een zoon: Maatje Johanna, Johanna Lena (Jo), Daatje Suzanna (Suze) Johannes en Daniël. Jo (27 oktober 1894, Noordwelle) was getrouwd met Thijs […]

Frans Johannes Visser, † 9 februari 1945

Frans Johannes Visser werd geboren op 19 november 1910 te Zevenbergen als zoon van Jan Visser (7 maart 1868, Goudswaard) en Pieternella van Nieuwenhuijzen (26 januari 1878, Dinteloord). Jan en Pieternella trouwden op 5 mei 1898 te Dinteloord en kregen zeven kinderen: drie zoons en vier dochters. Hij staat vermeld op het Monument Burgerslachtoffers WO2 Korendijk Bevrijd, […]

Annee Andeweg, † 17 januari 1945

Annee Andeweg werd geboren op 1 september 1884 te Zuid-Beijerland als zoon van Gerrit Andeweg en Elisabeth Anna Marcus. Op 6 februari 1913 trouwde hij te Strijen met Lena van Santen (3 december 1884, Strijen). Het echtpaar kreeg één dochter en drie zoons: Elisabeth Anna Andeweg (14 maart 1914, Zuid-Beijerland), Petrus Andeweg (9 september 1915, […]

Cornelis Berkhout, † 13 oktober 1944

Cornelis Berkhout werd geboren op 11 januari 1904 te Spijkenisse als zoon van Marinus Berkhout en Adriaantje Mol. Hij trouwde op 16 maart 1932 te Dinteloord met Willemijn Vogelaar (1906, Dinteloord). Het echtpaar kreeg een dochter en een zoon: Adrie Berkhout (14 juli 1932, Piershil) en Anthonie Marinus Cornelis (Ton) Berkhout (16 februari 1944, Piershil). Hij […]

Teunis Koesveld, † 8 oktober 1944

Teunis Koesveld werd geboren op 5 oktober 1920 te Zuid-Beijerland als zoon van Leendert Koesveld (11 maart 1879, Goudswaard) en Teuna van der Heijden (3 juli 1880, Heenvliet). Op 20 april 1944 is hij in Piershil getrouwd met Niesje Jannetje van der Hoeven (7 december 1921, Zuid-Beijerland). Hij staat vermeld op het Monument Burgerslachtoffers WO2 Korendijk Harde […]

Adrianus Doolaard, † 12 mei 1940

Adrianus Doolaard staat vermeld op het Herdenkingsmonument Korendijk. Op het in 1998 onthulde Korendijkse herdenkingsmonument te Piershil staat de naam van Adrianus Doolaard. Hij overleed op 12 mei 1940 in Sint-Oedenrode. Janus Doolaard diende in de meidagen van 1940 in het 27ste Regiment Infanterie Mitrailleurcompagnie II en kwam als zodanig terecht in de chaos die […]

WO2 Hoeksche Waard © 2014

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten