WO2 Hoeksche Waard

Een website over WO2 in de Hoeksche Waard

Piershil 1940-1945

Het boekje Piershil 1940-1945 werd uitgegeven in 1980 door de Oranjevereniging Piershil en samengesteld door voorzitter Ad Verhorst. Op 64 pagina’s vertellen inwoners van Piershil over hun belevenissen tijdens de oorlogsjaren; aan het woord zijn Mej. M.A. ’t Hart, J. Oprel, Joh. Van der Waal en K. van Bergeijk. Het boekje is voorzien van een […]

Herinneringen aan de jaren 1939-1945, opgetekend door Jacob (Jaap) Oprel

Herinneringen aan de jaren 1939 – 1945, opgetekend door Jacob (Jaap) Oprel, oud-gemeentesecretaris (dit verhaal is gepubliceerd in het boekje Piershil 1940-1945). De mobilisatie Als 13-jarige werd ik in augustus 1939 geconfronteerd met de eerste perikelen, die een oorlog kunnen inleiden. De mobilisatie werd n.l. afgekondigd. Dinsdag, 29 augustus, was de eerste mobilisatiedag; de lichtingen […]

Oorlogsherinneringen van de jaren 1940-1945, opgetekend door Mej. M.A. ’t Hart

Oorlogsherinneringen van de jaren 1940 – 1945 opgetekend door Mej. M.A. ’t Hart, oud-onderwijzeres van de O.L.S. te Piershil (dit verhaal is gepubliceerd in het boekje Piershil 1940-1945). Zondagavond, 23 april 1940, kwam Burgemeester Hammer vertellen dat de school ogenblikkelijk ontruimd moest worden voor inkwartiering van onze militairen. Als waarnemend Hoofd der School was ik […]

Albert Oosthoek – Uit trouw geboren

Lange tijd werd er in de naoorlogse jaren niet gesproken over de rol van het verzet in de Hoeksche Waard. Laat staan geschreven. In de jaren zeventig kwam daarin verandering toen een artikel van Simon Brand werd gepubliceerd in de krant. Dat artikel leidde tot de uitgave van het boek ‘Het verzet in de Hoeksche […]

De foto’s van Arie: WO2

Deze foto ’s zijn afkomstig uit de verzameling van Arie Duifhuizen. Deze Oud-Beijerlander maakte en ruilde foto’s in Tweede Wereldoorlog; ook kreeg hij via een bevriende fotograaf wel eens dubbele afdrukken van door Duitse soldaten ingeleverde rolletjes. In dit artikel deel 2 van zijn verzameling. Van een aantal van deze foto’s is niet bekend waar […]

De foto’s van Arie: vliegtuigen en crashes

Deze foto ’s zijn afkomstig uit de verzameling van Arie Duifhuizen. Deze Oud-Beijerlander maakte en ruilde foto’s in Tweede Wereldoorlog; ook kreeg hij via een bevriende fotograaf wel eens dubbele afdrukken van door Duitse soldaten ingeleverde rolletjes. In dit artikel deel 1 van zijn verzameling: vliegtuigen en crashes. Van deze foto’s is niet bekend waar […]

1942 – De familie Rood

De in dit artikel genoemde familie Rood had een slagerij te Oud-Beijerland. Onderstaande foto’s en brieven komen uit de verzameling van Arie Duifhuizen. De slagerij van de familie Rood Foto’s ‘Arie, Cees en Eli’ Op deze foto poseren van links naar rechts de vrienden Eli Rood, Arie Duifhuizen en Cees Leeuwenhoek. Eli (rechts) met zijn […]

1942 – Vertrek Oud-Beijerlandse joden

De jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog ging niet voorbij aan de Hoeksche Waard. In het centrum van Oud-Beijerland herinnert een gedenkteken aan het lot van de joodse inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er bestaat nog een tastbare herinnering aan de deportatie van de joden. Het is een aantal foto’s, dat is gemaakt bij het vertrek […]

1946 – Van POD naar Tribunaal

Van POD naar tribunaal: Het ontstaan van de tribunaalrechtspraak Begin 1946 was Nederland langzamerhand rijp voor terugkeer naar een burgerlijk bestuur. Het Militair Gezag – en daarmee de staat van beleg – werd op 1 maart 1946 opgeheven en daarmee verdwenen ook de POD’s. De taken van opsporing en arrestatie zouden weer in handen komen […]

1948 – Taak der tribunalen ten einde

In de krant van 7 mei 1948 werd de opheffing aangekondigd en op 1 juni 1948 was het zo ver. De taak der tribunalen was ten einde. Knipsel ‘Taak der tribunalen 1 juni ten einde’ De minister van justitie deelt in de M. v. A. aan de Eerste Kamer mede, dat het tijdstip van opheffing […]

1946 – Het Dordtsche tribunaal geïnstalleerd

Rede van mr. J.A.W. Burger Vorige week heeft de oud-minister van Binnenlandsche zaken, Mr. J.A.W. Burger, als president van het tribunaal voor het Arrondissement Dordrecht, de leden van dit tribunaal geinstalleerd, waarbij hij een rede heeft gehouden over den aard van de Tribunaaluitspraak en den opzet van de Tribunalen. Mr. Burger zeide o.m.: Degene, die […]

1945 – Tribunaal arrondissement Dordrecht

Bij Koninklijk besluit zijn bij het tribunaal voor het Arrondissement Dordercht vorloopig vier kamers ingesteld. Tot voorzitter van de eerste kamer, tevens voorzitter van het tribunaal, is benoemd mr. J.A.W. Burger, advocaat en procureur, te Dordercht; tot voorzitter van de tweede kamer mr. J.A.C.H. W. van Drooge, advocaat en procureur te Dordrecht; tot voorzitter van […]

1943 – Numansdorp ontsnapte aan ramp

Dit knipsel verscheen in 2003 in de krant, naar aanleiding van een brief die de Numansdorper Meeuw Korbijn aan de gemeente had verstuurd. Hij brak destijds een lans voor een monument naar aanleiding van een bijna herhaling van de Lockerbie-ramp zoals die in 1988 in Schotland plaats vond. Het voorstel van Meeuw werd na beraad […]

Luchtgevechten om leven en dood boven de Hoeksche Waard

In het Kompas van 2 mei 2000 verscheen onderstaan artikel. De meeste tekst is afkomstig uit het boek Fliegerhosrt Schiphol, van Ab A. Jansen. Knipsel ‘Luchtgevechten om leven en dood boven de Hoeksche Waard’ – 2000 Tekst uit artikel ‘Luchtgevechten om leven en dood boven de Hoeksche Waard’ – 2000 We schrijven 10 mei 1940. Zestig […]

Luchtoorlog boven Hoeksche Waard

In de Dordtenaar van 3 mei 2003 verscheen het artikel ‘Luchtoorlog boven Hoeksche Waard’, van Henk Nootenboom (auteur van Op het laatste moment…). Knipsel ‘Luchtoorlog boven Hoeksche Waard’- 2003 Tekst ‘Luchtoorlog boven Hoeksche Waard’ – 2003 Dit is de volledige tekst van bovenstaand artikel. Alleen de Engelse teksten en de foto bij Olson heb ik […]

1946 – Wat zijn lichte gevallen?

Omdat de ‘kampen’ veel te vol werden werden de regels enkele malen herzien. Het was de doelstelling om maximaal 25.000 Nederlanders voor het gerecht te brengen. Knipsel ‘Wat zijn lichte gevallen?’ – 12 augustus 1946 Ter beoordeling van de vraag, wie van de gedetineerde politieke delinquenten als licht geval moeten worden beschouwd en dus voor […]

1945 – Politieke gevangenen

Het aantal gevangen werd al snel veel te groot. Er werden maatregelen afgekondigd om de rechtstaat te herstellen. Knipsel ‘Politieke gevangenen’- 26 october 1945 De minister van Justitie heeft in zijn ‘praatje op de burg’ een aantal maatregelen aangekondigd, die genomen zullen worden om weer op normale, in een rechtstaat gebruikelijke wegen terug te keeren. […]

1945 – De POD onder de loupe

De werkzaamheden van de POD werden kritisch gevolgd. Reden voor Theo (verzetsnaam Joop) le Grand, lid van de B.S. en een kopstuk uit het verzet in de Hoeksche Waard, om een artikel te publiceren in het Hoekschewaardje. Knipsel ‘Onder de loupe’ – 19 oktober 1945 Onder de loupe – De P.O.D. temidden van sympathie en […]

1945 – Oprichting Politieke Opsporings Dienst (POD)

De Nederlandse regering in Londen hield zich vanaf 1943 al bezig met het probleem van de arrestatie van ‘foute’ Nederlanders. Normaal is daarvoor de politie de aangewezen partij, maar de politie in Nederland had zich in de ogen van velen in de oorlog onbetrouwbaar getoond en moest eerst ‘gezuiverd’ worden. Daardoor stelde de Londense regering […]

1944 – Kerstnacht in de griend

In het ‘Hoekschewaardje’ van 24 december 1965 verscheen het verhaal ‘Kerstnacht in de griend’. Het artikel was eerder gepubliceerd in 1946, in ‘De Zwerver’, het toenmalige blad van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers en landelijke knokploegen. Kerstverhaal uit ‘De Zwerver’ “Waar blijft Ben?”, seint het ondergrondse front uit Zuid-Nederland in de winter van […]

Verslag ‘Groep Zinkweg’: De Koerier

In de Hoeksche Waard waren verschillende verzetsgroepen actief. De groep Zinkweg heeft 40 jaar na afloop van de oorlog zelf enkele verslagen geschreven over de diverse aspecten van het verzet. Onderstaand verhaal is een integrale weergave van het verslag betreffende het illegale streekblad de Koerier. Opmerkingen, foto’s en afbeeldingen heb ik zelf toegevoegd, telkens te […]

Verslag ‘Groep Zinkweg’: LO

In de Hoeksche Waard waren verschillende verzetsgroepen actief. De groep Zinkweg heeft 40 jaar na afloop van de oorlog zelf enkele verslagen geschreven over de diverse aspecten van het verzet. Onderstaand verhaal is een integrale weergave van het verslag betreffende de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers). Opmerkingen en foto’s heb ik zelf toegevoegd, […]

Verslag ‘Groep Zinkweg’: KP-BS-SG

In de Hoeksche Waard waren verschillende verzetsgroepen actief. De groep Zinkweg heeft 40 jaar na afloop van de oorlog zelf enkele verslagen geschreven over de diverse aspecten van het verzet. Onderstaand verhaal is een integrale weergave van het verslag betreffende de KP (Knokploeg), BS (Binnenlandse Strijdkrachten) en SG (Strijdend Gedeelte). Opmerkingen en foto’s heb ik […]

Het eiland en de oorlog

In 2005 maakte Radio Hoeksche Waard ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding een reportage over de oorlog in de Hoeksche Waard. Deze documentaire ’Het Eiland en de oorlog’ won de landelijke RTV Award voor het beste lokale radioprogramma van 2005. “Een hele eer, waar we niet op hadden gerekend. De nominatie door gerenommeerde vakmensen als Frits […]

Burgers en de NSB (ledenlijst)

Een pijnlijk onderwerp in de Nederlandse geschiedenis is wel het lidmaatschap van de NSB. In de Hoeksche Waard waren 207 personen lid van de NSB. De meeste Nederlanders haatten de NSB, maar toch waren er ook mensen voor. De tegenstanders spraken over landverraad, de voorstanders zagen in de NSB de oplossing voor veel problemen. De […]

Drie gesneuvelde piloten in Piershil

Document ‘Gesneuvelden in Piershil’ Dit document bevat de namen van de drie gesneuvelde piloten in Piershil: één Canadees en twee Duitsers. Alle drie werden begraven achter de kerk in Piershil. Robert Echlin ligt daar nog steeds, de Duitsers zijn eerst verplaatst naar Charlois en later herbegraven te Ysselstein.

2001 – (Boek) Op het laatste moment…

Het eerste boek (in het begin van 2001 uitgegeven in eigen beheer) dat werd geschreven over de luchtoorlog boven de Hoeksche Waard was ‘Op het laatste moment…’, van de Strijenaren H. Nootenboom en C. in ’t Veld. De documentatie en de ooggetuigenverslagen zijn in dit boek geïllustreerd met zwart-wit foto’s en kaarten. Compleet met checklist […]

2002 – (Boek) One of our aircraft is missing

In 2002 verscheen het boek ‘One of our aircraft is missing’, geschreven door Wim Wüst en Hans Onderwater. Het boek heeft als ondertitel ‘De luchtoorlog boven de Hoeksche Waard 1940-1945‘. In dit boek staan de verhalen van de vliegtuigen en piloten die in de regio neergehaald werden. Geïllustreerd met zwart-wit foto’s en kaarten en met […]

1940 – Paardenvorderingen

In de oorlog werd van alles geroofd door de Duitse bezetter. Ook paarden ontkwamen niet aan de roofzucht, via strak georganiseerde vorderingen raakten eigenaren hun dieren kwijt. Met behulp van keuringen en een strikte administratie was er geen ontkomen aan. De Duitse vorderingen waren al vooraf gegaan door vorderingen van het Nederlandse leger. De latere […]

1995 – Hoeksche Waard in oorlogstijd

HOEKSCHE WAARD – Het is bijna vijftig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In aanloop op de viering daarvan op 5 mei belicht het Kompas belevenissen en gebeurtenissen uit de Hoeksche Waard tijdens de oorlog. Deze week publiceert Het Kompas de trieste geschiedenis die heeft geleid tot de oprichting van het monument langs de provinciale […]

Download – Strijen in WO2

In mei 1985 werd in opdracht van het gemeentebestuur het boekje Strijen 1940-1945 uitgegeven. Het boekje heeft 64 pagina’s met tekst en afbeeldingen. In onderstaand verhaal kunt u kennis nemen van de tekst uit dat boekje. Afbeelding(en) en opmerking(en) zijn door mij toegevoegd ten behoeve van publicatie op deze website. Strijen 1940 – 1945 (1985, […]

Download – Nieuw-Beijerland in WO2

In 2005 schreef Jacob Oprel, gepensioneerd gemeentesecretaris van Piershil, een artikel voor publicatie in het boekje ‘400 jaar Hervormde Gemeente Nieuw-Beijerland’. In geredigeerde vorm werd zijn verhaal afgedrukt. In onderstaand verhaal kunt u zijn artikel van destijds in onverkorte vorm lezen. U kunt het volledige artikel, ondertekend door Jacob Oprel.      

1940-1945 – Strijen in WO2

In mei 1985 werd in opdracht van het gemeentebestuur het boekje Strijen 1940-1945 uitgegeven. Het boekje heeft 64 pagina’s met tekst en afbeeldingen. In onderstaand verhaal kunt u kennis nemen van de tekst uit dat boekje. Afbeelding(en) en opmerking(en) zijn door mij toegevoegd ten behoeve van publicatie op deze website. Strijen 1940 – 1945 (1985, […]

1940-1945 – Zuid-Beijerland in WO2

In 1970 werd door de Oranjevereniging “Prins Bernhard” te Zuid-Beijerland een boekje uitgegeven ter gelegenheid van het 5e lustrum van de bevrijding. De gegevens in het boekje werden verstrekt door de heer C. van Brakel, die als verzetsman de oorlogsjaren van nabij heeft meegemaakt. ZUID-BEIJERLAND TIJDENS DE OORLOG ’40-’45 Toen de Duitsers op 10 mei […]

1940-1945 – Nieuw-Beijerland in WO2

In 2005 schreef Jacob Oprel, gepensioneerd gemeentesecretaris van Piershil, een artikel voor publicatie in het boekje ‘400 jaar Hervormde Gemeente Nieuw-Beijerland’. In geredigeerde vorm werd zijn verhaal afgedrukt. In onderstaand verhaal kunt u zijn artikel van destijds in onverkorte vorm lezen. U kunt het volledige artikel, ondertekend door Jacob Oprel, ook hier downloaden. Dhr. Oprel […]

Ook Strijen op 14 mei gebombardeerd

De herdenking van het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 heeft deze week veel aandacht gekregen in de krant. „Terecht,” schrijft Arie Voordendag uit Strijen, “maar mij is opgevallen dat met geen woord wordt gerept over het bombardement op de gemeente Strijen, dat op vrijwel hetzelfde tijdstip werd uitgevoerd.” Buiten de Hoeksche Waard valt […]

14 mei 1940 – Rotterdamse bommen op Strijen

Ongeveer vijftien Heinkels HE-111’s bombarderen op dinsdag 14 mei 1940 omstreeks half twee Strijen en Strijensas. De formatie vliegt nauw aaneengesloten over de Hoeksche Waardse dorpen. Van het noorden naar het zuiden en even later in omgekeerde richting. Beide keren worden er bommen afgeworpen en wordt er geschoten. Op Sas vallen vier doden. In Strijen […]

12 mei 1940 – Gastvrijheid werd peuters in bange meidagen noodlottig

Bij de dodenherdenking op 4 mei memoreerde Cromstrijens burgemeester Kraaijeveld aan het noodlot dat op 12 mei 1940 twee gezinnen in de Numansdorpse Havenstraat trof. Door een gruwelijk samenspel van omstandigheden kwamen die dag de anderhalf jarige Jaapje van Nugteren en de iets oudere Bernardus Koch als gevolg van oorlogsgeweld om het leven. Over de […]

‘Oorlogsspul gezocht’

In het voorjaar van 2015 zal de expositieruimte in de boerderij Oost-Leeuwenstein te Heinenoord in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog. Het Museum Hoeksche Waard wil op die manier stil staan bij het feit dat de oorlog 75 jaar geleden is begonnen en dat Nederland dan 70 jaar in vrede/vrijheid leeft. De tentoonstelling zal […]

Het einde

Het einde Het einde nadert in het najaar van 1944. De Duitsers vrezen een aanval uit het zuiden en zetten in januari en februari 1944 het hele zuiden van de Hoeksche Waard onder water: delen van Strijen, Numansdorp, Zuid-Beijerland, Goudswaard en Piershil worden geïnundeerd. In september en oktober worden Brabant en Zeeland door de Geallieerden […]

Vijf van greup: precies 72 jaar later herdacht

Na twee jaar aan voorbereiding wordt donderdag eindelijk het monument onthuld voor ‘de Vijf van Greup’, vijf mannen die in 1941 werden gefusilleerd door de Duitse bezetter. Ze hadden Britse soldaten na een noodlanding helpen vluchten. Daar stond de doodstraf op. ,,Mijn oom Arie heb ik uiteraard niet gekend,” zegt de in 1956 geboren Ina Middelkoop-Van Steensel. „Maar mijn […]

De joden

Ook hier zijn in de oorlog de Joden weggevoerd. Van andere plaatsen weten we het niet, maar van de kleine Joodse gemeenschap in Oud-Beijerland hebben maar weinigen de oorlog overleefd. Er hadden hier al ruim anderhalve eeuw Joden gewoond, vanaf de Franse tijd. Ze hadden in de Nobelstraat hun synagoge, op de plaats waar nu […]

2011 – Monument Burgerslachtoffers WO2 Korendijk

Op 4 mei 2011 vond in Piershil de onthulling plaats van het monument ter herdenking van de burgerslachtoffers in de Gemeente Korendijk. Diverse artikelen op deze website geven uitleg over het tot stand komen van het monument en de persoonlijke verhalen van de slachtoffers. 1. Hoe is het idee ontstaan en wat waren de eerste stappen? Lees: Monument Burgerslachtoffers […]

Monument Burgerslachtoffers WO2 Korendijk – Onthulling 4 mei 2011

Op 4 mei 2011 werd in de Voorstraat van Piershil het monument onthuld ter nagedachtenis aan de Korendijkse burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De onthulling werd bijgewoond door honderden bezoekers. Het programma van deze onthulling zag er als volgt uit: Na het koperkwartet van de Christelijke Muziekvereniging Crescendo nam Marry Bender van de gemeente Korendijk […]

Monument Burgerslachtoffers WO2 Korendijk – Herdenkingsdienst 4 mei 2011

Op 4 mei 2011 werd in de Nederlands Hervormde Kerk te Piershil een dienst gehouden voor genodigden en de nabestaanden van de slachtoffers. De dienst werd bijgewoond door 175 bezoekers. Het programma in de kerk (u kunt hier het volledige programmaboekje downloaden: programma-4mei2011) zag er in grote lijnen als volgt uit: Na het koperkwartet van de […]

2009 – Burgerslachtoffers WO2 Strijen

Herdachte groepen: Burgerslachtoffers, Onthulling: 4 mei 2009 Vorm en materiaal Het monument in Strijen is een bronzen plaquette, waarop een glazen gravure met tekst is bevestigd. Tekst De tekst op de gravure luidt: ‘STRIJEN HERDENKT DE BURGERS DIE VIELEN, 1940-1945’. Hieronder zijn de namen en leeftijden van 28 burgerslachtoffers aangebracht. Locatie Het monument bevindt zich aan […]

1997 – Indië-monument Strijen

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, Onthulling: 17 oktober 1997 Beschrijving Het ‘Indië-monument’ in Strijen is een haaks geplaatste gedenksteen van Impala-graniet met een tekst en het embleem van de Indië-gangers. Tekst De tekst op de gedenksteen luidt: ‘NEDERLANDS-INDIË 1941-1945 L.C. DEN HAAN 01-05-1915 18-03-1943 IN BIRMA NEDERLANDS-INDIË 1945-1950 M.L. HORDIJK […]

1996 – Indië-monument Oud-Beijerland

Het ‘Indië-monument’ in Oud-Beijerland is een keramische wereldbol, aangebracht in een gedenksteen van natuursteen waarin witte gedenkplaten zijn ingemetseld. Het gedenkteken is 70 centimeter hoog, 1 meter breed en 1 meter diep. De gedenkplaten vermelden de namen, geboorte- en sterfdata en sterfplaatsen van acht gesneuvelde militairen. Het ‘Indië-monument’ in Oud-Beijerland is opgericht ter nagedachtenis aan […]

1995 – Indië-monument Puttershoek

Het ‘Indië-monument’ in Puttershoek (gemeente Binnenmaas) werd onthuld op 15 september 1995. Op de witte natuurstenen gedenksteen staan met zwarte letters de namen van zeven slachtoffers. Het monument bevindt zich op de Algemene begraafplaats ‘Essenhof’, gelegen aan de Sportlaan te Puttershoek. ‘NEDERLANDS-INDIË 1941 – 1945 MIJNSHEERENLAND HUIBERT VAN DER HOEK (klik hier) 20-6-1916 † 10-1-1942 IN […]

WO2 Hoeksche Waard © 2014

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten