WO2 Hoeksche Waard

Een website over WO2 in de Hoeksche Waard

2015 – Het verhaal van Jack Dawson Green (versie 2)

Verhalen uit de oorlog kennen verschillende versies. De belevenis is vanuit een andere invalshoek beschreven of uit de overlevering afkomstig. De waarheid is er niet, deze website pretendeert dat ook niet. Onderstaand verhaal is zo’n voorbeeld, het wijkt af van wat eerder is gepubliceerd. De tekst komt voor rekening van de schrijver. ——————————————————————————— Het verhaal […]

26 maart: Lezing ‘Luchtgevecht voor onze vrijheid’

Luchtgevecht voor onze vrijheid Oud-Beijerland  – Bezetting en bevrijding. Herdenken en vieren. Dit jaar 70 jaar geleden. De Historische Verenigingen, musea en de Bibliotheek in de Hoeksche Waard staan daarbij stil en organiseren tal van activiteiten, exposities en lezingen rond de oorlog. Op 26 maart is er in de Bibliotheek in Oud-Beijerland een lezing over […]

Toen de oorlog begon: deel 6 (Hitler’s geheime wapen)

Knipsel ‘Toen de oorlog begon – deel 6 (Hitler’s geheime wapen)’ – AD Rotterdams Dagblad, editie Hoeksche Waard, 13 maart 2015 In de Tweede Wereldoorlog werden vanaf 42 plaatsen in Nederland V1-raketten afgeschoten. De zuidelijkste lanceerinstallatie lag in de Hoeksche Waard. Volgens een voorzichtige schatting van het Netherlands Intelligence Department werden 75 tot 100 Vl’s […]

1940 – Bommen op Puttershoek

Knipsel ‘De bomaanslag op Puttershoek’ 21 DOODEN, 3 VERMISTEN EN 6 GEWONDEN, ’s Gravenhage 25 October. Tot de gemeenten, welke in den afgeloopen nacht alsmede in den vroegen morgen in meer of mindere mate geteisterd zijn door de bombardementen der Engelsche vliegers, behoort ook het dorp Puttershoek op het Zuid-Hollandsche eiland Beyerland, waar eenige projectielen […]

1944-1945 – V1 installatie in Puttershoek (3D animatie)

In januari en februari 1945 werden er vanaf het terrein van de suikerfabriek te Puttershoek V1’s afgeschoten richting Antwerpen. De geallieerden bombardeerden het terrein in februari 1945, in maart 1945 werd de installatie ontmanteld. In WOII heeft men zeer veel verkenningsfoto’s gemaakt (tientallen miljoenen). Die werden geanalyseerd met een stereo microscoop. Omdat iedere foto ca 60% […]

1940-1945 – Suikerfabriek in oorlogstijd

De voortekenen van een oorlog begonnen voor de suikerfabriek in Puttershoek eigenlijk al in 1939, als zes medewerkers op 29 augustus onder de wapenen werden geroepen. Dit veroorzaakte veel beroering onder de andere mensen op de fabriek. Het betekende een algehele mobilisatie in het land en ongerust door de berichten in krant en radio over […]

Nieuwe foto’s monument ‘Moeder’ toegevoegd

Aan het artikel over het ‘Monument Moeder’ zijn enkele bijzondere foto’s toegevoegd. Twee exemplaren van de onthulling van februari 1946, het monument was toen nog een groot wit kruis. Er is ook een betere foto toegevoegd van de onthulling uit 1950, met al het publiek rondom het nieuwe monument (Het beeld van ‘Van Lith’). De […]

Toen de oorlog begon: deel 5 ( Strijens verzet)

Knipsel ‘Toen de oorlog begon – deel 5 (Strijens verzet)’ – AD Rotterdams Dagblad, editie Hoeksche Waard, 6 maart 2015 Er heeft ruim 30 jaar onderzoek aan ten grondslag gelegen. Nu is Cor in ’t Veld (79) klaar en heeft hij zijn bevindingen over het Strijense verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog op papier gezet. Ter […]

Persoonsbewijzen WO2

Het persoonsbewijs (PB) was een identiteitskaart die op aandringen van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd. In april 1941 werden alle Nederlanders van veertien jaar en ouder verplicht tot het bezit van een persoonsbewijs. Het bewijs had op de voorkant een pasfoto. Andere gegevens die het bevatte waren: de vingerafdruk van de betrokkene de […]

2004 – Inventarisatie neergeschoten Duitse vliegtuigen in WO2

INVENTARISATIE UIT DIVERSE BRONNEN VAN IN DE MEIDAGEN VAN 1940 TIJDENS DE STRIJD IN  NEDERLAND NEERGESCHOTEN OF VERNIELDE DUITSE VLIEGTUIGEN, WEERGEGEVEN PER PROVINCIE OF GEBIED. Laatste aanvullingen en correcties aangebracht op: 10.5.2004 Onderzoek: lkol b.d. E.H. BRONGERS. (Let op: in 2010 heeft er een update plaats gevonden van onderstaande lijst uit 2004: DE GEBROKEN VLEUGEL VAN DE DUITSE […]

Toen de oorlog begon: deel 4 (Jodocus)

Knipsel ‘Toen de oorlog begon – deel 4 (Jodocus)’ – AD Rotterdams Dagblad, editie Hoeksche Waard, 26 februari 2015 Op de begraafplaats aan de Manhille in Westmaas ligt Johannes Kolf begraven. Gevallen op 29 januari 1945 te Leeuwarden. ‘Zijn offer ons een voorbeeld’, zo valt te lezen op zijn grafsteen. Hij was een Hoeksche Waardse […]

Toen de oorlog begon: deel 1 (inleiding)

Knipsel ‘Toen de oorlog begon – deel 1 (inleiding)’ – AD Rotterdams Dagblad, editie Hoeksche Waard, 7 februari 2015 In 1939 zijn de voorbodes er al. Maar als het oorlogsgeweld in mei 1940 losbarst, is dat voor veel mannen in de Hoeksche Waard hun eerste kennismaking met een strijd op leven en dood. Huis en […]

Inloggen op oorlogsarchief

Op woensdag 14 januari 2015 ben ik op bezoek geweest bij het Rode Kruis in Den Haag. De aanleiding was een artikel m.b.t. de Tweede Wereldoorlog in de Hoeksche Waard, maar gezien hetgeen ik daar allemaal hoorde en zag heb ik meteen een wat algemener artikel geschreven. Het werd helaas niet de landelijke versie van […]

2014 – Dodenherdenking Korendijk

Het gemeentebestuur van Korendijk organiseerde in verband met de dodenherdenking op zondag 4 mei 2014, in samenwerking met Scouting Suanablake en Chr. Muziekvereniging Crescendo, een stille tocht naar het herinneringsmonument aan de Voorstraat te Piershil. Programma 19.30 uur Gemeentebestuur en belangstellenden verzamelen zich in het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Piershil. 19.35 – 19.40 Stille tocht […]

2012 – Dodenherdenking Korendijk

Het gemeentebestuur van Korendijk organiseerde in het kader van de dodenherdenking op 4 mei 2012 in samenwerking met Scouting Suanablake en Chr. Muziekvereniging Crescendo een herdenkingsbijeenkomst nabij het herinneringsmonument aan de Voorstraat te Piershil. Het programma zag er als volgt uit: 19.30 – 19.40 Gemeentebestuur en belangstellenden verzamelen zich in het gemeentehuis, Voorstraat 31 te […]

2010 – Nationale Dodenherdenking

In de Nederlands Hervormde kerk te Piershil vond een bijeenkomst plaats waar burgemeester Melissant-Briene ook een toespraak hield. Bij het monument in de Voorstraat vond het vervolg van de herdenking plaats. De burgemeester las daar ook de namen van de op het monument vermelde slachtoffers op. Programma Nationale Dodenherdenking (Korendijk)     Documenten Toespraak Burgemeester […]

2010 – Robert Echlin

Burgemeester en wethouders van Korendijk ontvingen op 4 mei 2010 een delegatie van het 600 sqd RAF City of London. Voorafgaand aan de officiële dodenherdenking die ’s avonds om 19.00 uur in de Nederlandse Hervormde Kerk werd gehouden, legde de Engelse delegatie om 14.30 uur een krans op het graf op de oude begraafplaats van […]

2009 – Dodenherdenking Korendijk

Dodenherdenking 4 mei 2009. Op maandag 4 mei 2009 organiseerde het gemeentebestuur van Korendijk in het kader van de Nationale Dodenherdenking een stille tocht naar het herdenkingsmonument nabij de Nederlands Hervormde kerk aan de Voorstraat te Piershil. Het volledige programma voor de plechtigheid was als volgt: Programma dodenherdenking 19.40 uur Verzamelen in de hal van […]

2007 – Dodenherdenking Korendijk

Dodenherdenking 4 mei 2007. Op maandag 4 mei 2007 organiseerde het gemeentebestuur van Korendijk in het kader van de Nationale Dodenherdenking een stille tocht naar het herdenkingsmonument nabij de Nederlands Hervormde kerk aan de Voorstraat te Piershil. Geluidsfragment Dodenherdenking 2007 Burgemeester R.W.J. Melissant – Briene hield een toespraak. Fotoserie Dodenherdenking 2007

2000 – Herdenking Robert Echlin

Deze foto’s werden gemaakt op 10 mei 2000, tijdens de herdenking van het overlijden van Robert Echlin op 10 mei 1940. ook uit Engeland was een delegatie overgekomen van zijn 600ste squadron (London). Knipsel ‘Ontvangst Squadron Royal Air Force’ Foto’s ‘Herdenking Robert Echlin’ – 10 mei 2000

1981 – Veertig Engelsen bij Echlin

Op zaterdag 7 november 1981 werd het graf van Robert Echlin bezocht door een delegatie van 40 Engelsen. Barnes, de vriend van Robert (Bob) Echlin, legde een krans op zijn graf en hield een toespraak. Knipsel ‘Britten leggen krans’ – 1981 Knipsel ‘Krans op graf Robert Echlin‘ – 1981 Knipsel ‘Oorlogsvliegers leggen krans’ – 9 […]

1965 – 20 jaar bevrijding

Deze foto’s van Piershillenaren op versierde karren werden gemaakt tijdens het 20-jarige bevrijdingsfeest in 1965. Foto ‘Een kar in Goudswaard’ – 1965 De plaats van deze foto is niet de meest voor de hand liggende: de Molendijk in Goudswaard. Op de achtergrond is de schuur van ‘De Hoop’ te zien. De kar is omgetoverd tot […]

1960 – 15 jaar bevrijding

Op 5 mei 1960 werd er landelijk feest gevierd vanwege het 15-jarige jubileum van de bevrijding. Ook in Piershil werd er die dag feest gevierd, zoals op onderstaande foto’s is te zien. De schooljeugd trok verkleed door het dorp, er was namelijk een wedstrijd georganiseerd wie het leukst verkleed was. Koos Groenenberg (de kapper) zat in […]

1946-1960 – Bevrijdingstochten in de Hoeksche Waard

Na de oorlog werden er in de Hoeksche Waard regelmatig bevrijdingstochten gehouden. De federatie van Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard organiseerde jaarlijks een tocht voor schoolkinderen uit de gehele Hoeksche Waard. In 1960 werd ter gelegenheid van alle optochten ook een boekje uitgegeven door de federatie van Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard. In dit boekje […]

1946-1955 – Bevrijdingstochten in Piershil

Na de oorlog werden er in Piershil en in de Hoeksche Waard regelmatig bevrijdingstochten gehouden. De federatie van Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard organiseerde jaarlijks een tocht voor schoolkinderen uit de gehele Hoeksche Waard. Foto’s bevrijdingstocht – 1946 Deze foto’s werden gemaakt op het moment dat de tocht in Piershil aankwam.De foto’s tonen de Piershilse groep […]

1955 – 10 jaar bevrijding

Op 5 mei 1955 werd er landelijk feest gevierd vanwege het 10-jarige jubileum van de bevrijding. Ook in Piershil werd er die dag feest gevierd, zoals op onderstaande foto’s is te zien. Adriaan Bakker maakte die dag diverse foto’s, zelf vanaf daken en vanuit ramen. Fotoserie ’10-jarig bevrijdingsfeest’ Piershil – 1955 De kinderen komen de […]

De Nationale Herdenkingsavond op 4 mei 1948

De commissie Nationale Herdenking 1940-1945 heeft aan de gemeentebesturen de volgende richtlijnen voor de Nationale Herdenking op 4 Mei a.s. doen toekomen: 1. Herdacht zullen worden: de militairen van de Nederlandse strijdkrachten, de zeelieden, de verzetsstrijders, de geallieerde militairen, die, waar ook ter wereld, in de jaren van de oorlog te land, ‘ter zee of […]

Dodenherdenking in Korendijk

Vroeger verzamelden inwoners zich conform deze richtlijnen op een centraal punt in het dorp, om daar samen het moment van stilte door te brengen. Sedert 1995 wordt de dodenherdenking in Korendijk door de Gemeente in goede banen geleid, bij het herdenkingsmonument in de Voorstraat van Piershil. In 1995 was het 50 jaar geleden dat Nederland bevrijd […]

2011 – Ontmoeting met Engelandvaarders

Naar aanleiding van het artikel ‘1944 – Engelandvaarders vanuit Piershil’ ben ik in contact gekomen met Borre (een verbastering van zijn eigenlijke naam George) Winckel. Borre woont in San Juan Capistrano, Californië en is de zoon van Flip Winckel die in 1944 met vier anderen Engeland wist te bereiken, door met een vlet de Noorzee over […]

1944 – Engelandvaarders vanuit Piershil

Vanuit Piershil is één geregistreerde (en in tweede instantie geslaagde) poging ondernomen om in Engeland te komen. ‘Engelandvaarder’ was de erenaam voor alle mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog, na de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten en vóór de geallieerde invasie in Normandië op 6 juni 1944 uit bezet gebied wisten te ontsnappen met […]

1946 – Wapencontainers

De Piershillenaar Klaas van Bergeijk was betrokken bij enkele stoutmoedige operaties. Hij was ook degene die in het holst van de nacht voor de afvoer van de wapens zorgde na de drie grootscheepse wapendroppingen in de Hoeksche Waard. De wapens (en uiteraard ook munitie en andere goederen, in totaal ruim 12 ton) waren bestemd voor het […]

1945 en 1967 – V1 in de polder

Onderstaande foto’s uit 1945 werden gemaakt bij de boerderij van de familie De Heer aan de Kreekkant 5 te Piershil (later werd dat Nieuw-Beijerland). Mevrouw Bosman-de Heer, die daar destijds woonde, vertelde dit verhaal bij deze foto’s: “Vanaf oktober 1944 tot maart 1945 werden V1-raketten gelanceerd vanaf Pernis en richting Antwerpen. Onze boerderij lag in […]

Eerste bevrijdingsfeest Piershil – 1946

Op 5 mei 1946 werd voor het eerst de bevrijding van een jaar eerder herdacht. Overal in Nederland werd feest gevierd, iets wat zou uitgroeien tot een jaarlijkse traditie. Ook in Piershil werd op 5 mei 1946 het eerste bevrijdingsfeest gevierd. Op de Kade werd een feesttent opgezet en in de Voorstraat werden diverse activiteiten georganiseerd. Eén […]

1945 – Bevrijding (Piershil)

Na afloop van WO2 haalde iedereen opgelucht adem. Einde aan de onderdrukking, de angst en ellende. 10 mei 1945 – Canadezen in het dorp Op 10 mei 1945 kwamen er voor het eerst bevrijders in het dorp. John Cannon, van de Eerste Canadese Divisie, reed met zijn tank Piershil binnen. In 1995 kwam hij terug, […]

1944 – Ken Dugdale in Piershil

Op 12 september 1944 vloog boordschutter Ken Dugdale in een Halifax over Nederland. Doel was de Duitse stad Wanne Eickel, de oliefabriek daar moest worden gebombardeerd. De zeventiende missie van deze jonge Canadees viel in duigen doordat het vliegtuig bij de Moerdijkbrug werd getroffen door Duits flakgeschut (Flugabwehrkanone). Het vliegtuig stort neer maar de bemanning weet […]

1944 – De inundatie van Piershil – Voorstraat

In februari 1944 moest iedereen weg uit het dorp vanwege de inundatie. Deze foto’s zijn gemaakt rondom de Voorstraat. Fotoserie inundatie 1944-1945 – Voorstraat Het water stijgt in de Voorstraat. Pastorie en Kerk Links de boerderij van Klaas van Bergeijk, op die plaats staat nu het gemeentehuis van Korendijk. Rechts het begin van de Heullaan. […]

1944 – De inundatie van Piershil – Oosthoek

In februari 1944 moest iedereen weg uit het dorp Piershil vanwege de inundatie. Deze foto’s zijn gemaakt rondom de Oosthoek. Veel Piershillenaars bleven op de Oosthoek wonen, de grens tussen ‘droog en nat’ (Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland ontsprongen de dans en werden niet onder water gezet). De daar reeds aanwezige bewoners namen veel dorpsgenoten op in afwachting […]

1944 – De inundatie van Piershil – Heullaan

In februari 1944 moest iedereen weg uit het dorp Piershil vanwege de inundatie. Deze foto’s zijn gemaakt rondom de Heullaan. Fotoserie inundatie 1944-1945 – Heullaan Deze foto’s zijn allen gemaakt nabij de Heullaan. De oude stenen toegangsbrug is goed te zien. Vanaf de toenmalige trambaan (ongeveer daar waar nu Buitenom naar beneden gaat) werd ook een […]

1944 – De inundatie van Piershil

In februari 1944 leidde de angst voor een invasie van een geallieerd leger tot drastische maatregelen. De Duitse bezetter besloot om grote delen van Nederland onder water te zetten om zo de opmars van vijandelijke troepen te bemoeilijken. Aanvankelijk veranderde Piershil in een spookstad maar de voordelen die de inundatie bood werden al snel een reden om illegaal terug te […]

1944 – Aanwijzingen voor de evacuatie (inundatie)

AANWIJZINGEN VOOR TE EVACUEEREN PERSONEN UIT DE ZUID-HOLLANDSCHE EILANDEN NIEUWE HUISVESTING. Ten aanzien van de personen, die hun woning moeten verlaten, wordt onderscheid gemaakt tusschen 1. Zij, die zelf voor een evacuatie-adres zorgen. Wie zelf voor een evacuatie-adres zorg draagt, moet hiervan ten spoedigste in persoon mededeeling doen ter gemeente-secretarie. Eigen evacuatie-adressen zijn in het […]

1944 – De drie tankvallen van Piershil

In Piershil werden drie tankvallen aangelegd voor de Duitsers: twee op de Oudendijk en één op de Sluisjesdijk. De naam ‘tankval’ zegt natuurlijk al genoeg. In februari 1944 werd Piershil onder water gezet zoals vele gebieden in de nabijheid. Het werd gedaan om een eventuele invasie te bemoeilijken. Om te zorgen dat het gebied voor tanks onbegaanbaar […]

1945 – De razzia

De razzia – door Jaap Hollander Dit verhaal speelt zich af op de ‘overlandse’ grond van de Hoekse Waard, om precies te zijn rond Piershil en Nieuw Beyerland. Pa was veeverloskundige   en castreur en we bewoonden een vrij groot huis. Het was in het laatste oorlogsjaar. De mensen hadden op het platteland nog net genoeg […]

Verzet in Piershil: Klaas van Bergeijk

Net als overal in Nederland werd ook in Piershil verzet gepleegd tegen de Duitse bezetter. Grote spil in Piershil was Klaas van Bergeijk. In de Hoeksche Waard waren verschillende verzetsgroepen actief. De naam Klaas van Bergeijk komt in de boeken over het verzet regelmatig voor. De op 27 oktober 1897 te Piershil geboren landbouwer was leider […]

Schaarste op school

In school was tot 1944 weinig te bemerken van de oorlog. Alles ging het oude gangetje. Wel kwamen de kinderen met allerlei verhalen over de oorlog, het één al mooier dan de ander, meestal sterk overdreven. Sommige schoolbehoeften waren moeilijk te bekomen, vooral met het handwerkmateriaal was het treurig gesteld. Alleen met textielpunten lukte het nog […]

Pamfletten en liedjes

In de oorlog werd er van alles uitgeworpen door de vliegtuigen. Pamfletten, snoepgoed en liedjes! Terwijl de Canadezen op weg waren om Nederland van de onderdrukker te bevrijden, vertoefde H.K.H. Prinses Juliana met de drie prinsesjes in Canada. Al spoedig na hun vertrek waren wij in de gelegenheid om foto’s te kopen van die prinsesjes en […]

1942 – Gemeente-Ziekenhuizen van Rotterdam

In de oorlog werd er van alles nauwgezet geregistreerd door de bezetter. Hier een bewijs daar van, ooit in het bezit van de Piershillenaar Janus Bezemer. De kaart is verstrekt ten behoeve van de distributiedienst en is het bewijs dat hij gedurende een bepaalde periode is verzorgd in een van de gemeente ziekenhuizen in Rotterdam. […]

1942 – Het verraad van de pontbaas

Pontbaas Maarten de Graaff, van het veer tussen Piershil en Simonshaven (Biert, den Biersum), werd in de tweede wereldoorlog verraden. Hij overleefde dit verraad niet. Een van zijn onderduikers, een Tsjechische professor, vertelde na de oorlog over zijn heldendaad. Bij de Piershil ‘Broodkist’ langs het Spui was voorheen een klein haventje met een aanlegsteiger, ten behoeve van voetgangers […]

1941 – Schutkleur voor de Bosmanmolentjes

In april 1941 kreeg de firma Bosman in Piershil een bijzonder schrijven. Omdat de weerkaatsing van de blank aluminium wieken kon dienen als ‘orienteeringspunt voor vliegtuigen van met Duitschland in oorlog zijnde landen’, moest een schutkleur worden aangebracht. Niet alleen op de bestaande molens, ook de nog te bouwen exemplaren vielen onder de maatregel. Document Windmolens […]

Radio Oranje

Radio Oranje was een radioprogramma van de Nederlandse regering in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma werd om 9 uur ’s avonds uitgezonden door de European service van de BBC in Londen. De eerste uitzending vond plaats op 28 juli 1940 en werd gevuld door Koningin Wilhelmina. De openingstune van het programma was het geuzenlied “In naam van […]

1940-1942 – Zeer koude winters

Op klimatologisch gebied waren de jaren veertig zeer opvallende jaren, warme zomers en ijskoude winters. Er stammen twee temperatuurrecords uit de Tweede Wereldoorlog: op 27 januari 1942 noteerde oud-KNMI-waarnemer Jaap Langedijk in Winterswijk met – 27,4 graden de laagste temperatuur ooit in Nederland gemeten en op 23 augustus 1944 noteerde de waarnemer in Warnsveld met 38,6 graden de hoogste […]

1940 – Hermann Göring zoekt vrachtwagen (Vierjahresplan)

In oktober 1940 ontving burgemeester Hammer van Piershil vanuit Amsterdam een schrijven uit naam van ‘Der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches ‘, Hermann Göring. Het was een brief inzake het registeren (opsporen) van vrachtwagens. Deze registratie maakte, net als talloze andere registraties, deel uit van het zogenaamde ‘Vierjahresplan’. Dit plan werd oorspronkelijk in 1936 gemaakt, werd […]

1940 – Arbeidsdienst

De Nederlandse Arbeidsdienst was een eerst vrijwillige en later verplichte werkinzetdienst (Arbeitseinsatz) voor mannen en vrouwen in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. In alle dorpen en steden werd ‘geronseld’, op de wijze zoals in onderstaande documenten uit december 1940 valt te lezen. Documenten ‘Nederlandschen Arbeidsdienst’ – 1940 Document ‘Geneeskundig onderzoek’ – december 1940 Poster ‘Nederlandsche […]

1940 – Maatregelen ten aanzien van duiven

Tijdens de bezetting zagen de Duitsers al snel het militaire belang van duiven in. Na heftige protesten werd er aanvankelijk vanaf gezien dat alle duiven gedood moesten worden. Er volgden wel strenge regels en registratie (zie documenten). Enkele jaren later, toen de ware aard van de bezetter geen geheimen meer kende, moesten de duiven alsnog […]

1940 – Inkwartieringsvergoeding

In de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland Duitse soldaten ingekwartierd. De burgemeester moest opgeven hoeveel officieren en soldaten er bij de inwoners thuis konden worden ondergebracht. Hiervoor moest door de Duitse soldaten of SS’ers een vergoeding worden betaald aan de gemeente waaronder het kwartier viel. Deze vergoeding werd vervolgens doorbetaald aan de kwartiergever. Ook eventuele […]

1940 – Een gevonden revolver (nr. 3009)

In juli 1940 werd in Piershil op het land van boer Vink een revolver gevonden, deze werd ingeleverd op het gemeentehuis. Burgemeester Hammer had geen idee wat te doen met het schiettuig, na enige navraag werd het wapen opgehaald door de ‘Nederlandschen militairen ophaaldienst’. ‘Ein revolver’, zo staat op het afgiftebewijs van 6 augustus 1940. Afbeelding […]

2002 – Expositie ‘De Overval’

In 2002 was in het Leeuwarder Verzetsmuseum een expositie te zien over de overval op de Leeuwarder Strafgevangenis. Uiteraard met veel informatie over Jo Kolf (Jodocus), afkomstig uit Westmaas. Film ‘De overval’ – 1962 Filmpje ‘Gerrit Fokkema’ – 2012 Op 8 december 1944 vond er een overval plaats in het Huis van Bewaring van de […]

Oorlog na 75 jaar terug in herinnering

Oproep: Oorlog na 75 jaar terug in herinnering – Algemeen Dagblad 30 december 2014 In mei 2015 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog oorlog uitbrak. Het AD blikt van januari tot mei met een reeks artikelen uitgebreid terug op de oorlogsjaren in de Hoeksche Waard. Verhalen over de inval, de bezetting en […]

1940 – Kostwinnersvergoeding

Aan gemobiliseerde Nederlandse soldaten werd een zogenaamde kostwinnersvergoeding toegekend. Op die manier kon het achtergebleven gezin toch in haar levensonderhoud voorzien. De administratie werd bijgehouden op het plaatselijke gemeentehuis, en zoals uit onderstaande documenten blijkt was dat geen eenvoudig karwei. Veel regels en ingewikkelde berekeningen voor verschillende situaties, ook vonden tussen gemeenten onderling verrekeningen plaats. […]

Zoeklicht Stellung Wiesenfeld te Piershil

In de Tweede Wereldoorlog werd in Piershil een zoeklicht geplaatst door de bezetter. Dat gebeurde in de polder Klein-Piershil. De bedoeling van het zoeklicht was eenvoudig: zoeken naar vijandelijke vliegtuigen. Dat gebeurde meestal in teamverband en samen met andere zoeklichten in de omgeving werd getracht om een vliegtuig in de lichtbundel te vangen. Wanneer dat lukte brandde […]

Kazemat ‘Vesting Holland’ te Goudswaard

Tussen 1929 en 1940 werden in Nederland tientallen grote kazematten of bunkers gebouwd. Deze waren bedoeld voor mitrailleurs en licht geschut, volgens de aanwijzingen in de Voorschriften Inrichtingen Stellingen (VIS) voor het bouwen van gewapend betonnen schuilplaatsen en gevechtsopstellingen. Het wegens tijdsomstandigheden ongewenste woord ‘gevechtsopstellingen’ was hier versluierd omschreven als ‘schuilplaatsen’. Het model van de kazematten […]

1940 – De proclamatie van de Koningin

Er is vandaag geen school. Sommigen speuren het luchtruim af en anderen zijn gekluisterd aan de radio. Om 08.00 uur leest de nieuwslezer van het ANP de proclamatie van de Koningin voor. Uitzending 10 mei 08.00 uur. Geluidsfragment De proclamatie van de Koningin Mijn volk, Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een […]

Dagboek WO2 (Arnhem) in boekvorm

Het dagboek van Adrie Buitendijk is in boekvorm verschenen. In het Algemeen Dagblad werd een artikel gepubliceerd rondom de uitreiking van het eerste exemplaar. Knipsel ‘Dagboek over slag om Arnhem’ – Algemeen Dagblad  Piershillenaar Adrie Buitendijk hield aan het einde van de oorlog een dagboek bij. Met zijn zwager Wout van der Heiden was hij […]

WO2 Hoeksche Waard © 2014

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten