L.H. te Oud-Beijerland – 1946

Facebooktwitter

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – L.H. te Oud-Beijerland

Zitting van de Kamer Oud-Beijerland

Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten te doen, aan het verzet te gen den vijand en diens handlangers. Acht personen moesten zich Maandag terzake hun gedragingen tijdens de bezetting verantwoorden. President was mr. J. van Konijnenburg. Leden waren Dr. J. P. van Waasbergen en K. van Bergeijk.

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

N.S.K.K., Org. Todt en nog wat

De chauffeur L. H. te Oud-Beijerland moest zich verantwoorden omdat hij een maand vrijwillig voor de N.S.K K, heeft gewerkt enkele maanden hij de organisatie Todt in dienst is geweest en tenslotte vanaf 1942 tot de capitulatie werkzaam is geweest bij het Reichsverkehrministerium te Berlijn. Hij verklaarde, dat hij in Nederland geen werk had kunnen krijgen. Hij had op een advertentie geschreven en was aangenomen door een particulieren baas, die hem voor de N.S.K.K. liet rijden. Uniform of wapens had hij evenwel nooit gedragen. Voorts verklaarde hij, dat hij via het Reichs-verkehrministerium bij een particuliere onderneming in Duitschland tewerk was gesteld. De uitspraak is bepaald op Maandag 8 Juli om tien uur.

Uitspraak:

L.H., chauffeur te Oud-Beijerland: interneering met het advies deze te beperken tot 6 maanden, met dien verstande, dat deze maatregel door den beschuldigde niet zal behoeven te worden ondergaan, mits hij zich onder toezicht stelt van de stichting Toezicht Politieke Delinquenten of zoodanige personen als door deze Stichting zullen worden aangewezen, zulks voor den tijd van een jaar, nadat op deze uitspraak het fiat executie zal worden verkregen; verbeurdverklaring der inbeslaggenomen goederen; ontzetting uit de kiesrechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *