1942 – Met een lelijk woord gaarkeuken

Enkele weken na de opening blijkt de Centrale Keuken in Oud-Beijerland een succes te zijn.

Knipsel ‘Met een leelijk woord gaarkeuken genoemd’ – februari 1942

De Centrale Keuken (met een leelijk woord „gaarkeuken” genoemd) is bezig populair te worden, nadat zij nu gedurende drie weken haar werk ten behoeve van een groot aantal ingezetenen heeft verricht. De aanvankelijke toeloop was zo groot, dat een onmiddellijke selectie moest worden toegepast. Een openhartige bekendmaking omtrent het doel van de C. K. was voldoende, om enkele honderden ervan te weerhouden, zich opnieuw aan te melden. Terwijl zij door voldoenden voorraad levensmiddelen en brandstof voorloopig nog voor zichzelf kunnen zorgen. Ook nu moge aan hen gevraagd, den in goederen minder bedeelden niet in den weg te staan, vrij baan te laten aan hen, die reeds nu werkelijk op de C. K. zijn aangewezen. De C. K. is er niet, om U Uwe voorraden te doen bewaren. Gebruikt U die op in dát tempo, dat in overeenstemming is met den nood van dezen tijd, doch wèl is de C. K. er om, indien mogelijk, te voorkomen dat de honger ook hier zijn intrede zou doen en de jammerlijke toestanden der groote steden zouden doordringen naar het platteland. Wat doet het goed, reeds nu honderden zich dagelijks te zien melden om eten en hoe gelukkig zijn die tientallen Rotterdammers, die zich aan het teveel gekookte kunnen vergasten. De bedankjes na de nuttiging van hun sobere maal zijn een bewijs voor den ernst van den tijd, die hen te voet naar onze gemeente doet gaan om te trachten, daar iets te bemachtigen voor een hongerige maag.

Waarom ik U deze dingen schrijf? Om U even staande te houden en aan te manen tot het verleenen van steun aan de C. K. Honderden liters warm eten worden wekelijks gratis uitgereikt aan die gezinnen, die niet in staat zijn den vollen prijs te betalen. En het geld daarvoor moet komen uit den binnenzak van hen, die daarvoor offeren willen. De kwaliteit van het eten is goed. Moet deze goed blijven ? Dan is liet de eenvoudige plicht van boeren en producenten, aan de C. K. goederen in natura te verstrekken. In de steden is de watersoep dáárom zoo dun en van ontoereikende voedingswaarde, omdat de materialen ontbreken. Zóó mag het hier niet worden, omdat het zóó niet behoeft te worden! De taak der C. K. is: goed te koken en het eten dáár te brengen, waar het zijn moet. Uw taak is, ons in staat te stellen ons werk te verrichten. De Commissie van bijstand van de C.K. zal als onderdeel van haar prachtig werk, binnenkort een sober, doch ernstig beroep op U doen. Ik dien haar bij U aan, opdat U tevoren overwegen kunt, wat U ons ter beschikking wilt stellen. De Commissie van Bijstand: H. Borgdorff, G. Landheer, J. van Dijk, A. v. d. Marel, L. Stougie, J.G. le Noble, G. J. v. Hoorn, B. Stolk, W.J. van Hees. Geeft blijmoedig en … wie spoedig helpt, helpt dubbel! De Keukenleider: B. W. SCHIPPER jr.

oud-beijerland-gaarkeuken-februari1942-01 oud-beijerland-gaarkeuken-februari1942-02

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *