1940 – De school in Piershil moet dicht

In april 1940 moesten de leerlingen te Piershil de school verlaten, het gebouw werd gebruikt voor inkwartiering van soldaten. Juffrouw ’t Hart deed in haar dagboek verslag van deze periode.  

Zondagavond, 23 april 1940 kwam Burgemeester Hammer vertellen, dat de school ogenblikkelijk ontruimd moest worden voor inkwartiering van onze militairen, vanaf 25 april . Als waarnemend Hoofd der School was ik verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

Dat was me een bestel. Allen moest er uit: banken, borden, platen, boeken, schriften, enz. Gelukkig waren er veel mensen bereid tot helpen. Met 39 leerlingen in de laagste 3 klassen werd ik ondergebracht in de kerk en de heer Baars met de hoogste klassen kreeg als onderdak de tegenwoordige opslagplaats van de melkman B. Donkersloot, achter het woonhuis Voorstraat 27, hoek Koningin Julianastraat. Het was wel even wennen in de kerk. De schoolbanken stonden in de gangpaden van het toreneind en van de kruiskerk. Bij de preekstoel stond een ezel met een schoolbord. Zo zaten de kinderen wel wat verspreid, soms met 3 in een bank, maar het ging best. Gestookt werd er niet, maar niemand had last van de kou.

We hadden een prachtige beschutte speelplaats op het kerkplein: in de zon en uit de wind. Zelf werd ik verwend met koffie en thee door vrouw Zwijnenburg. Van collega Baars zag ik niet veel. Die werd verwend door de militaire kok, die daar in de buurt de keuken had ingericht. De meisjes van de hoogste klassen kwamen naar de kerk om te handwerken. We mochten een flinke kast gebruiken om al het materiaal op te bergen.

Meermalen moeten we ‘s middags om 3 uur vertrekken vanwege een kerkdienst voor de militairen. Omdat de banken dan onder de toren op elkaar gezet werden, moest alles uit de kastjes gehaald worden en opgeborgen in de kast. Ook de inktpotten moesten uit de banken. Dat grapje hadden we natuurlijk ook iedere vrijdagmiddag.

Bij het uitbreken van de oorlog op vrijdag 10 mei hebben we die dag geen school gehouden. Daarop volgde de Pinkstervacantie met alle narigheid van de oorlog. Na de vacantie bleven we in de kerk, want de scholen zaten tjokvol met militairen.

De Duitsers hadden het luiden van de torenklok verboden. Zo kon het gebeuren dat we een spreker op het kerkhof hoorden. Dan wist een van de kinderen wel te vertellen wie er begraven werd. Dat maakten de kleintjes ook nog mee. Een van de kinderen vond het zo’n rare vloer in de kerk, met letters en bobbels. Sommige banken stonden op grafzerken met wapens en opschriften.

Op 10 juni konden we weer in school. De militairen waren vertrokken en de school was goed schoongemaakt, wat hard nodig was vanwege het ongedierte.

Foto ‘De hoogste klassen’ – 30 april 1940

De drie hoogste klassen werden ondergebracht in de timmermanswerkplaats van J. Hollander, Voorstraat 27 (later het pakhuis van de melkmannen B. Donkersloot en  J. de Koning en nog later het woonhuis van Huib van Oostendorp). Op deze foto, genomen op 30 april 1940, staan de leerlingen, die hun lagere schooltijd volbracht hebben. De meisjes van links naar rechts: Jo Rozendaal, Annie Vos en Jo Schut. De jongens van links naar rechts: Leen Schelling, Bas Meinster, Klaas Veerman en Tinus Rozendaal.

1940-school-werkplaats-groot-700

Foto’s ‘Les in de kerk’

Op deze foto zien we in de voorste bank Huib van der Hoeven en Jan Daniëlse, in de tweede bank Piet de Reus en Piet de Heer, in de derde bank Krijn Bakker en Koos Wesdijk. In de vierde bank Teun Verhulp Az. en Teunis Remers.  In de vijfde bank zitten Leen Rozendaal en Bas Kooij. In de zesde bank zitten Abram Weeda en Piet Huisman. De vijf meisjes rechts achter zijn Lijntje Schelling, Nel de Man, Jo de Heer, Truus Groenenberg en Lini de Pijper.

1940-piershil-school-kerk-02-groot

Op deze foto zitten rechts de meisjes van de eerste klas. Dat zijn van links naar rechts in de voorste banken Adrie Berkhout, Leuntje Rozendaal (onzichtbaar), Ingetje Kok en Nellie Verhorst. Daarachter zitten Truus van der Hoeven, Janie Bosman, Corrie Veerman en Marie Bokhout (onzichtbaar). In het toreneind zit de derde klas. Van links naar rechts: Macheltje Rozendaal,Jannie Groenenberg en Plona Oosthoek. Daarachter zitten Huigje van Hal, Jaapje Verhulp en Annie Verhorst. Onder het orgel staan Nico Schelling en Annee Vos.

1940-piershil-school-kerk-01-groot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *