19 maart 1945 – De dood van Ingetje Vermaas

Op 18 maart 1945 werd de verzetsman Ton Overhof in ‘s-Gravendeel gearresteerd. De volgende dag werd hij per rijwiel door twee Duitse militairen naar Oud-Beijerland gebracht. Hij wist te ontkomen, de Duitsers begonnen te schieten, een 9 jarig meisje werd dodelijk getroffen.

Getuigenverklaringen n.a.v. de gewelddadige dood van Ingetje Vermaas.

Naar aanleiding van den op 19 maart 1945 veroorzaakte gewelddadige dood van Ingetje Vermaas, wonende alhier, hebben wij, Jurg Slieker en Cornelis Kers, beiden Opperwachtmeester der Marechaussee te Oud Beijerland, terstond een onderzoek ingesteld en hoorden wij

Getuige 1

Cornelis Hoogenboom, oud 36 jaar, havenmeester, wonende te Oud Beijerland, Tuinstraat no. 4, die verklaarde:

Hedenavond, 19 maart 1945, te omstreeks 17.30 uur, bevond ik mij op de Kade te Oud Beijerland. Ik hoorde dat er geschoten werd, blijkbaar met een geweer in de aangrenzende straat. Op eens kwamen twee Duitsche militairen de Bierkade afrennen de Kade op in oostelijke richting. Ik keek hen na en zag dat zij blijkbaar een man achtervolgden, die aan het andere einde van de Kade liep. Ik zag toen dat er één militair in draf loopende zijn geweer af schoot in de richting van genoemden vluchteling. Dit schot miste blijkbaar, want de vluchteling zette zijn vlucht voort, doch van een ter plaatse spelend koppeltje kinderen rolde er een om en bleef liggen. Even later ben ik erheen gegaan en zag ik dat dit kind dood was. Ik herkende haar als Ingetje Vermaas, wonende te Oud Beijerland, Baan 7.

oud-beijerland-oostdijkGetuige 2

Arie van der Marel , oud 44 jaar, Opslaghouder voor inbeslaggenomen goederen, wonende te Oud Beijerland, Oostdijk no. 7, die verklaarde:

Hedenmiddag, 19 maart 1945, te omstreeks 17.30 uur, bevond ik mij op den Oostdijk alhier. Ik zag toen twee Duitsche militairen per rijwiel over den Oostdijk komen. Een paar meter voor het uit reed een mij onbekenden burger , eveneens per rijwiel. Ik zag toen dat genoemden burger, die blijkbaar arrestant was, opeens van zijn rijwiel sprong  en zijn rijwiel voor den rijwielen van genoemden militairen wierp, die daardoor kwamen te vallen. De arrestant maakte van de gelegenheid gebruik om te vluchten en rende de stoep af, gelegen naast den winkel van Taselaar, waarmee hij in de Ooststraat kwam. Ook zag ik dat de militairen vlug opstonden en met hun geweren in den aanslag den arrestant achtervolgden. Even later hoorde ik in de Ooststraat schieten. Er werden meerdere schoten gelost en voor de veiligheid ben ik toen zoo gauw mogelijk van straat af gegaan. Toen het schieten op hield begaf ik mij naar mijn woning. Kort daarna kwam mijn dochtertje Frederika Aleida van der Marel , geboren te Oud-Beijerland, 27 april 1939 huilende thuis en bleek mij dat deze een geweerschot door haar linkerschouder had. Ik ben toen direct met haar naar dokter Van Dongen gegaan, die haar in behandeling nam. Er bleken geen edele deelen geraakt en er bestaat geen levensgevaar. Van het kind van Vermaas dat gelijktijdig doodgeschoten werd heb ik niets gezien.

Hierna werden door mij Opperwachtmeester Kers gehoord:

Pieter Vermaas, oud 41 jaar, gemeente-arbeider, wonende te Oud Beijerland, Baan no. 7 en

Heiltje Mourits, oud 40 jaar, echtgenote van P. Vermaas, wonende te Oud Beijerland, Baan no. 7,

die, nadat hun het lijk van het slachtoffer was getoond, verklaarden:

Ik herken dit lijk als te zijn van mijn dochtertje Ingetje Vermaas, geboren te Oud Beijerland, 13 juni 1935, hetwelk steeds alhier bij ons inwonende was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *