Gerrit van Hal, † 29 oktober 1947

Gerrit van Hal staat vermeld op het Herdenkingsmonument Korendijk.

Eind juli 2011 is op het monument uit 1998 een naam toegevoegd. Op het linkerpaneel is de naam van Gerrit van Hal onder die van Dirk Boender toegevoegd. Gerrit van Hal had eigenlijk al in 1998 op het monument moeten staan. De toenmalige commissie heeft zijn naam over het hoofd gezien. Ondanks het feit dat directe familie de gemeente hierop heeft gewezen, duurde het nog tot 2011 tot deze fout werd hersteld. Door toedoen van de werkgroep, welke zich heeft ingezet voor het burgermonument, is deze zaak opnieuw beoordeeld. Deze keer werd een juiste beslissing genomen en werd de tekortkomig op het monument ongedaan gemaakt.

Foto ‘Begraafplaats Gerrit van Hal’

gerritvanhal-semarang-erebegraafplaats

Gerrit van Hal was de op 14 juni 1902 in Rotterdam geboren zoon van Johanna van Hal die later trouwde met Jacob Jansen. Na hun huwelijk hebben zijn moeder en Jacob Jansen als echtpaar samengewoond tot aan haar overlijden op 30 juli 1948. Gerrit heeft zich op 28 september 1925 “te Nijmegen vrijwillig verbonden voor een periode van vijf jaren voor den Overzeeschen militairen dienst, zoowel in als buiten Europa, ingaande met den dag van geschiktbevinding, toegelaten als soldaat”. Gerrit van Hal woonde in Goudswaard aan de Beneden Molendijk 40, “Het Padje” zoals het in de volksmond heette. Hij is in oktober 1925 uit het bevolkingsregister van Goudswaard afgevoerd, omdat hij in Nijmegen gekazerneerd was en het toen voor de gemeenten erg belangrijk was om alle mensen die hun meeste nachtrust in de gemeente genoten binnen hun grenzen te hebben. Dat leverde namelijk “koppengeld” op zoals dat toen heette. Later werd de benaming “uitkering per inwoner”. Hij bleef natuurlijk gewoon Goudswaarder en keerde daar tijdens zijn verlof ook terug. Hij is op 28 januari 1926 in Amsterdam aan boord gegaan van het SS Grotius en kwam op 28 februari 1926 in Batavia aan.Hij vervulde binnen het Koninklijk Nederlandsch Indiesche Lager de functie van telegrafist. In 1932 kreeg hij zijn eerste “buitenlandsch verlof wegens langdurigen dienst” en kwam met het MS Slamat in Rotterdam aan op 19 april 1932. Hij vertrok opnieuw op 31 augustus 1932 met het MS P.C.Hooft vanuit Amsterdam en kwam 28 september 1932 in Batavia aan. Hij diende bij de Genietroepen als telegrafist. Op 9 maart 1942 werd hij krijgsgevangene en op 15 augustus 1945 werd hij in Nakorpathom, SIAM – het tegenwoordige Thailand – bevrijd. Hij diende het KNIL opnieuw en is op 29 oktober 1947 in het militair hospitaal in Makassar overleden. Hij is later herbegraven op de erebegraafplaats in Semarang. Gerrit van Hal wordt ook als slachtoffer genoemd in het boek “Laatste bericht” van Jack Kooistra. Ook kwam er onlangs bevestiging van e.e.a. door een oud militair die ook in Indië geweest was en nu in Seaforth, Ontario, Canada woont. Hij reageerde op een oproep die door Ger Jansen was geplaatst in Checkpoint, het blad voor oud-Indië gangers.

Knipsel ‘Erkenning voor Gerrit van Hal’ – 2011

piershil-monument-adrd-21juli2011

Fotoserie ‘Linker paneel verwijderd’ – 1 juli 2011

piershil-monument-paneelweg-juni2011-08 piershil-monument-paneelweg-juni2011-07 piershil-monument-paneelweg-juni2011-06 piershil-monument-paneelweg-juni2011-05 piershil-monument-paneelweg-juni2011-04 piershil-monument-paneelweg-juni2011-03 piershil-monument-paneelweg-juni2011-02 piershil-monument-paneelweg-juni2011-01

Foto’s ‘Paneel terug’ – juli 2011

Eind juli 2011 is het paneel weer terug geplaatst, met daarop de naam van Gerrit van Hal.

piershil-monument-paneelterug-juli2011-03 piershil-monument-paneelterug-juli2011-02 piershil-monument-paneelterug-juli2011-01

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *